polityka glowne

 

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2018/2019
 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019. Link do strony www MEN

liniazielona

 

List Minister Edukacji Narodowej o statusie zawodowym nauczyciela

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
w załączeniu przesyłam list, w którym przedstawiam ostatnie zmiany dotyczące statusu zawodowego nauczycieli.  

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią listu i udostępnienie go nauczycielom w Państwa szkołach i placówkach oświatowych.
Jednocześnie przypominam, że jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony.  Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.men.gov.pl. W przypadku dodatkowych pytań zachęcam również do kontaktu z departamentami merytorycznymi w ministerstwie:

 • Departament Kształcenia Ogólnego, tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,
 • Departament Podręczników Programów i Innowacji, tel. 22 34 74 792  – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,
 • Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym, tel. 22 34 74 458 – sieć szkolna, pragmatyka zawodowa nauczycieli.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Załącznk:  List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów i nauczycieli_2018.02.16

 

liniazielona

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2017/2018

 Minister Edukacji Narodowej, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) w zw. z art. 307 ustawy z dania 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) ustaliła podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018: 

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Więcej informacji

 liniazielona

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016_2017.docx

Informacja ze stronymen.gov.pl

 

liniazielona

 

Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej

w sprawie wprowadzonych i planowanych zmian  w systemie oświaty

oraz harmonogramu ich wdrażania 

Pomorska Rada Oświatowa, reprezentująca różne instytucje i środowiska Pomorza: jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla, szkoły wyższe, szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, rodziców, uczniów, media oraz związki zawodowe, korzystając ze swoich ustawowych kompetencji, uznaje za konieczne wyrażenie opinii i przedstawienie wniosków w sprawie niektórych wprowadzonych i planowanych zmian w systemie oświaty, gdyż dbałość o jakość edukacji jest świadectwem odpowiedzialnego myślenia wszystkich partnerów społecznych o przyszłości.

czytaj całość

Gdańsk, 25 marca 2016 r.

liniazielona

 

 

Rok Otwartej Szkoły

Minister Edukacji Narodowej, na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1), ustaliła podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016Ponadto Joanna Kluzik-Rostkowska nadchodzący rok szkolny Rokiem Otwartej Szkoły

 

 

 

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions