“Pomorska Szkoła Trenerów Wsparcia Oświaty”

“Pomorska Szkoła Trenerów Wsparcia Oświaty” realizowana w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany od 01-08-2018 do 30-06-2020r.

Projekt ten jest trzecim etapem systemowego wspierania działań nakierowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia). Trwają obecnie dwa inne projekty nakierowane na kompetencje kluczowe. Pierwszy z nich obejmuje szkolenia i doradztwo dla pracowników JST w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Drugi skierowany jest do kadry kierowniczej szkół również w zakresie kompetencji kluczowych uczniów. Trzecim jest „Pomorska Szkoła Trenerów Wsparcia Oświaty”. Systemowe/Kaskadowe podejście do wspierania kompetencji kluczowych (Decydenci JST -> Dyrektorzy szkół -> Trenerzy) znacznie zwiększa skuteczność działań w tym zakresie. 

Cele projektu:
1. podniesienie kompetencji 170 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z terenu woj. pomorskiego w zakresie wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną.
2. objęcie procesem wspomagania co najmniej 170 szkół/placówek w województwie pomorskim.
3. uruchomienie 7 sieci współpracy i samokształcenia dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły.
Cele projektu zostaną zrealizowane poprzez szkolenia dla trenerów, doradztwo dla trenerów,, doradztwo i wsparcie szkół, współpracę w ramach sieci współpracy. 

Link do strony projektu 
https://gdansk.frdl.pl/pomorska-szkola-trenerow-wsparcia-oswiaty/

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions