Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej - Słupsk 09 październik 2018
Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszy 09 październik 2018
Gamifikacja, WebQuest i odwrócona klasa na lekcji języka obcego 09 październik 2018
Jak odkryć i pobudzić kreatywność i pomysłowość ucznia? Mechanizmy myślenia twórczego. 09 październik 2018
Jak wygrać z rutyną? Przełamanie schematów i zastosowanie różnorodnych metod i form pracy na lekcji języka obcego. 09 październik 2018
Umiejętności interpersonalne nauczyciela w pracy z rodzicami i z uczniami - sztuka prowadzenia trudnych rozmów 09 październik 2018
Jak rozmawiać z uczniami - trudne emocje dzieci 09 październik 2018
Formy wsparcia bezrobotnych - o tym z czego młody człowiek będzie mógł skorzystać rejestrując się w Urzędzie Pracy po ukończeniu nauki. 09 październik 2018
Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych z języka angielskiego 09 październik 2018
Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych z języka angielskiego: nowe wyzwania, nowe rozwiązania, nowe narzędzia 09 październik 2018
Profilaktyka zachowań samobójczych i autodestrukcyjnych 09 październik 2018
Motywowanie uczniów do nauki 09 październik 2018
Techniki szybkiego czytania 09 październik 2018
Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych z języka niemieckiego 09 październik 2018
Ponadnarodowość mobilna uczniów 09 październik 2018
Mów to, co myślisz, myśl to co mówisz - skuteczne komunikowanie się z uczniem ze spektrum autyzmu 09 październik 2018
Działania twórcze wspomagające naukę czytania i pisania 09 październik 2018
Jak wygrać z rutyną? Przełamanie schematów i zastosowanie różnorodnych metod i form pracy na lekcji języka obcego. - Chojnice 09 październik 2018
Trening Umiejętności Społecznych w pracy terapeutycznej z uczniem z Zesp. Aspergera w szkole podstawowej 09 październik 2018
Trening Umiejętności Społecznych w pracy terapeutycznej z uczniem z Zesp. Aspergera w szkole ponadpodstawowej 09 październik 2018

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions