Zintegrowany System Kwalifikacji. Czym jest i dlaczego jest potrzebny - Lębork 09 październik 2018
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - Słupsk 09 październik 2018
Jak przygotować ucznia do rozmowy kwalifikacyjnej 09 październik 2018
Co się “chowa” w zachowaniu- rozpoznawanie dysfunkcji sensorycznych oraz wdrażanie pomocnych strategii pracy z dzieckiem/uczniem 09 październik 2018
Wpływ zaburzeń odżywiania ucznia na jego funkcjonowanie społeczne w szkole 09 październik 2018
Uczeń z Zespołem Aspergera w szkolnej rzeczywistości 09 październik 2018
Jak skutecznie stymulować rozwój mowy dziecka na zajęciach edukacyjnych 09 październik 2018
Działania twórcze wspomagające opanowanie umiejętności matematycznych 09 październik 2018
Im mniej nauczyciela, tym więcej ucznia... czyli jak skuteczenie zaktywizować uczniów na lekcji języka obcego. 09 październik 2018
Praca z dzieckiem nieśmiałym 09 październik 2018
Współpraca z rodzicami elementem pozytywnego klimatu szkoły 09 październik 2018
Mobilność edukacyjno - zawodowa uczniów szkół zawodowych 09 październik 2018
Ciekawa lekcja z doradztwa zawodowego na przykładzie nagrania zajęć “Lekcja z doradcą zawodowym” 09 październik 2018
KONFERENCJA w partnerstwie z PWN: Uczeń z autyzmem w klasie - na co zwrócić uwagę? 09 październik 2018
KONFERENCJA w partnerstwie z PWN: Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną (UzNI) w stopniu lekkim w klasie integracyjnej i ogólnodostępnej czyli praktyczne porady wspierania edukacji i rozwoju UN wśród pełnosprawnych rówieśników. 09 październik 2018
Gamifikacja, WebQuest i odwrócona klasa na lekcji języka obcego - Chojnice 09 październik 2018
Praca metodą projektu 09 październik 2018
Facebook, Instagram, Snapchat - wpływ mediów społecznościowych na psychikę dzieci i młodzieży - Słupsk 09 październik 2018
Techniki radzenia sobie ze stresem - Słupsk 09 październik 2018
Projekty techniczne na lekcjach techniki. Montaż i uruchamianie układów elektronicznych 09 październik 2018

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions