S1/Sieć: Vademecum kadry kierowniczej placówek kształcenia specjalnego (subregion słupski 2018/2019)
S11b/Sieć: Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów w szkole podstawowej w klasach IV-VII (subregion południowy 2018/2019)
S12b/Sieć: Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym (subregion południowy 2018/2019)
S13b/Sieć: Nowa technologia-zbawienie czy przekleństwo? (subregion południowy 2018/2019)
S14b/Sieć: Współpraca z rodzicami w edukacji włączającej w szkole podstawowej (subregion południowy 2018/2019)
S15b/Sieć: Kompetencje interpersonalne nauczyciela i wychowawcy (subregion południowy 2018/2019)
S16b/Sieć: Budowanie tożsamości lokalnej uczniów w oparciu o zasoby kulturowe najbliższej okolicy (subregion południowy 2018/2019)
S18b/Sieć: Wymiar i zadania katechezy we współczesnym świecie (subregion południowy 2018/2019)
S19b/Sieć: Gramy i czytamy. Czytanie i zabawa (subregion południowy 2018/2019)
S2/Sieć: Ciekawe lekcje języka kaszubskiego (subregion słupski i południowy 2018/2019)
S20/Sieć: Nauczanie języka angielskiego w kontekście myślenia o przyszłości (etap przedszkolny i wczesnoszkolny) (subregion południowy 2018/2019)
S23/Sieć: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela (subregion południowy - gmina Czersk 2018/2019)
S24/Sieć: Kompetencje diagnostyczne nauczycieli (praktyka, podstawy prawne) (subregion południowy)
S25/Sieć: Wspomaganie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i ich nauczycieli (sieć dyrektorów szkół i placówek - subregion słupski i południowy 2018/2019)
S26b/Sieć: Samorządność uczniowska w szkole. Sieć opiekunów samorządu uczniowskiego.
S3/Sieć: Język ukraiński językiem naszych przodków. Powrót do korzeni (subregion słupski i południowy 2018/2019)
S4/Sieć: Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej (subregion słupski i południowy 2018/2019)
S6b/Sieć:Wspieranie rozwoju dziecka w kształtowaniu kompetencji kluczowych (subregion południowy 2018/2019)
S9b/Sieć: Kreatywny nauczyciel przedmiotów przyrodniczych (subregion południowy 2018/2019)

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions