S1/Sieć: Vademecum kadry kierowniczej placówek kształcenia specjalnego (subregion słupski 2018/2019)
S10a/Sieć: Sposoby aktywizowania uczniów na przedmiotach humanistycznych (subregion słupski 2018/2019)
S12a/Sieć: Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym (subregion słupski 2018/2019)
S13a/Sieć: Nowa technologia - zbawienie czy przekleństwo?
S14a/Sieć: Współpraca z rodzicami w edukacji włączającej w szkole podstawowej (subregion słupski 2018/2019)
S15a/Sieć: Kompetencje interpersonalne nauczyciela i wychowawcy (subregion słupski 2018/2019)
S2/Sieć: Ciekawe lekcje języka kaszubskiego (subregion słupski i południowy 2018/2019)
S22a/Sieć: Nauczanie biologii przez odkrywanie i nie tylko (Lębork)
S22b/Sieć: Nauczanie biologii przez odkrywanie i nie tylko (Miastko)
S23/Sieć: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela (subregion południowy - gmina Czersk 2018/2019)
S25/Sieć: Wspomaganie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i ich nauczycieli (sieć dyrektorów szkół i placówek - subregion słupski i południowy 2018/2019)
S26a/Sieć: Samorządność uczniowska w szkole. Sieć opiekunów samorządu uczniowskiego.
S3/Sieć: Język ukraiński językiem naszych przodków. Powrót do korzeni (subregion słupski i południowy 2018/2019)
S4/Sieć: Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej (subregion słupski i południowy 2018/2019)
S5/Sieć: Kreatywny nauczyciel muzyki w edukacji wczesnej dziecka (powiat słupski 2018/2019)
S5a/Sieć: Kreatywny nauczyciel muzyki w edukacji wczesnej dziecka (powiat bytowski 2018/2019)
S6a/Sieć: Wspieranie rozwoju dziecka w kształtowaniu kompetencji kluczowych (subregion słupski 2018/2019)
S7a/Sieć: Efektywne wykorzystanie TIK w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (subregion słupski 2018/2019)
S8a/Sieć: Interdyscyplinarne możliwości edukacji morskiej (subregion słupski 2018/2019)
S9a/Sieć: Kreatywny nauczyciel przedmiotów przyrodniczych (subregion słupski 2018/2019)

Odwiedza nas 122 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions