Bezpieczne wakacje 17.03.2019
Cyfrowo kolorowo - narzędzia TiK w pracy nauczyciela - Chojnice 17.03.2019
Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcjonalnej - Słupsk 14.02.2019
Arteterapia w edukacji i terapii 29.01.2019
Słupsk w 1945 roku. Miasto w trzech odsłonach: niemieckiej, sowieckiej i polskiej. Jak opisać tę historię? - Słupsk 27.12.2018
Rytm, muzyka, taniec w wychowaniu fizycznym. Tworzenie animacji muzyczno-ruchowych 12.12.2018
Rytm, muzyka, taniec w wychowaniu fizycznym. Tworzenie animacji muzyczno-ruchowych - CHOJNICE 12.12.2018
Gry i zabawy w nauczaniu techniki i taktyki gry w koszykówkę - Chojnice 12.12.2018
Skąd się biorą lęki - rodzaje, przyczyny i objawy 09.12.2018
Odkrywaj Office 365 dla Edukacji. Poznaj i stosuj Forms 04.12.2018
Odkrywaj Office 365 dla Edukacji. Multimedialne prace w Sway 04.12.2018
Budowanie projektu Erasmus+ (Chojnice) 20.11.2018
Budowanie projektu Erasmus+ SŁUPSK 20.11.2018
Wykorzystanie robotów w procesie kształcenia na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej. 20.11.2018
Jak zaplanować dobry projekt w programie Erasmus+ 20.11.2018
Jak zaplanować dobry projekt w programie Erasmus+ - Bytów 20.11.2018
Języki obce - listopad i grudzień 2018 08.11.2018
Tworzysz żywe historie o NIEPODLEGŁEJ 06.11.2018
Pomorskie drogi do Niepodległej. Proces Jana Bauera w Słupsku 1932 roku. Zmagania Kaszubów z Niemcami na Pomorzu Zachodnim (1918-1939) 30.10.2018
Pomorskie drogi do Niepodległej. Walka o Niepodległą. Polsko-niemieckie zmagania wywiadowcze na Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939) - Chojnice 30.10.2018
SEMINARIA: Pomorskie drogi do Niepodległej 30.10.2018
Wojewódzka konferencja: Erasmus+ Edukacja Szkolna oraz Kształcenie i Szkolnictwo Zawodowe. Projekt w pytaniach i odpowiedziach 29.10.2018
Programowanie w klasach I-III ze Scratch - Lębork 24.10.2018
Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcjonalnej 24.10.2018
Kompetencje interpersonalne w pracy dyrektora 24.10.2018
Poczucie własnej  wartości ważnym elementem sukcesu dyrektora 24.10.2018
Programowanie w klasach IV-VI ze Scratch - Miastko 22.10.2018
Wzmocnienie kompetencji dyrektora w zakresie realizacji nadzoru pedagogicznego w obszarze wspomagania - Miastko 22.10.2018
Wzmocnienie kompetencji dyrektora w zakresie realizacji nadzoru pedagogicznego w obszarze wspomagania - Człuchów 22.10.2018
Wzmocnienie kompetencji dyrektora w zakresie realizacji nadzoru pedagogicznego w obszarze wspomagania 22.10.2018
Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka 19.10.2018
Programowanie w klasach I-III z Baltie - Miastko 15.10.2018
Programowanie w klasach I-III z Baltie - Lębork 15.10.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python - Słupsk 15.10.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python - Chojnice 15.10.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python - Lębork 15.10.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python - Miastko 15.10.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python - Bytów 15.10.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python cz. II - Słupsk 15.10.2018
Robotyka i programowanie dla edukacji wczesnoszkolnej - na przykładzie rozwiązań LEGO education 15.10.2018
Robotyka i programowanie dla edukacji wczesnoszkolnej - na przykładzie rozwiązań LEGO education - Chojnice 15.10.2018
Fundamenty Arduino. Programowanie i robotyka. 15.10.2018
Fundamenty Arduino. Programowanie i robotyka - Chojnice 15.10.2018
Eksperymenty i doświadczenia w edukacji wczesnoszkolnej 14.10.2018
Eksperymenty i doświadczenia na zajęciach edukacji przyrodniczej 14.10.2018
Programowanie w klasach IV-VI ze Scratch - Chojnice 14.10.2018
Scratch od początku - Chojnice 14.10.2018
Scratch od początku - Chojnice 14.10.2018
Scratch od początku - Słupsk 14.10.2018
Zaproszenie do współpracy z redakcją "Informatora Oświatowego - kwartalnika ODN w Słupsku 10.10.2018
Wypalenie zawodowe 09.10.2018
Jak pracować z dzieckiem z ADHD? 09.10.2018
Zalecenia pokarmowe dla człowieka. Co powinniśmy jeść, a czego należy unikać. 09.10.2018
Badanie predyspozycji i preferencji zawodowych w trakcie poradnictwa indywidualnego i grupowego 09.10.2018
Gry i zabawy wspierające technikę czytania 09.10.2018
Kreatywność dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 09.10.2018
Zachowania trudne. Przyczyny oraz sposoby radzenia sobie z nimi 09.10.2018
Jak pielęgnować skórę twarzy? 09.10.2018
Nietypowe gry zespołowe na lekcjach wychowania fizycznego. 09.10.2018
Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w różnych regionach Ukrainy 09.10.2018
Prezentacja założeń programów zarządzanych przez FRSE 09.10.2018
Dziecko w dialogu z tekstem literackim - metody aktywizujące w pracy z dzieckiem 09.10.2018
Zajęcia rewalidacyjne w pracy z dziećmi z ASD 09.10.2018
Praca z dzieckiem przejawiającym zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym 09.10.2018
Trening kreatywności w szkole 09.10.2018
Rola nauczyciela w skutecznym rozwiązywaniu problemów wychowawczych 09.10.2018
Czy nauczycielowi przedmiotów zawodowych i doradcy zawodowemu potrzebne są kompetencje miękkie 09.10.2018
Umiejętności interpersonalne nauczyciela w pracy z rodzicami i z uczniami - sztuka prowadzenia trudnych rozmów 09.10.2018
Jak rozmawiać z uczniami - trudne emocje dzieci 09.10.2018
Formy wsparcia bezrobotnych - o tym z czego młody człowiek będzie mógł skorzystać rejestrując się w Urzędzie Pracy po ukończeniu nauki. 09.10.2018
Profilaktyka zachowań samobójczych i autodestrukcyjnych 09.10.2018
Motywowanie uczniów do nauki 09.10.2018
Techniki szybkiego czytania 09.10.2018
Mów to, co myślisz, myśl to co mówisz - skuteczne komunikowanie się z uczniem ze spektrum autyzmu 09.10.2018
Działania twórcze wspomagające naukę czytania i pisania 09.10.2018
Trening Umiejętności Społecznych w pracy terapeutycznej z uczniem z Zesp. Aspergera w szkole podstawowej 09.10.2018
Trening Umiejętności Społecznych w pracy terapeutycznej z uczniem z Zesp. Aspergera w szkole ponadpodstawowej 09.10.2018
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 09.10.2018
Umiejętności terapeutyczne nauczyciela - wsparcie uczniów z zaburzeniami emocji i zachowania. 09.10.2018
Komunikacja niewerbalna na przedmiotach zawodowych - fakty i mity 09.10.2018
Okres adolescencji - norma a patologia. 09.10.2018
Gry i zabawy edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej 09.10.2018
Edukacja zawodowa a rynek pracy 09.10.2018
Kształtowanie motywacji do czytania - jak obudzić w nastolatku pasję do czytania - Słupsk 09.10.2018
Bezpieczna szkoła – profilaktyka agresji, przemocy, uzależnień i mowy nienawiści 09.10.2018
Zintegrowany System Kwalifikacji. Czym jest i dlaczego jest potrzebny na rynku pracy? 09.10.2018
Stres w szkole – jak pomóc sobie i uczniom? 09.10.2018
Zintegrowany System Kwalifikacji. Czym jest i dlaczego jest potrzebny - Lębork 09.10.2018
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - Słupsk 09.10.2018
Jak przygotować ucznia do rozmowy kwalifikacyjnej 09.10.2018
Co się “chowa” w zachowaniu- rozpoznawanie dysfunkcji sensorycznych oraz wdrażanie pomocnych strategii pracy z dzieckiem/uczniem 09.10.2018
Wpływ zaburzeń odżywiania ucznia na jego funkcjonowanie społeczne w szkole 09.10.2018
Uczeń z Zespołem Aspergera w szkolnej rzeczywistości 09.10.2018
Jak skutecznie stymulować rozwój mowy dziecka na zajęciach edukacyjnych 09.10.2018
Działania twórcze wspomagające opanowanie umiejętności matematycznych 09.10.2018
Praca z dzieckiem nieśmiałym 09.10.2018
Współpraca z rodzicami elementem pozytywnego klimatu szkoły 09.10.2018
Mobilność edukacyjno - zawodowa uczniów szkół zawodowych 09.10.2018
Ciekawa lekcja z doradztwa zawodowego na przykładzie nagrania zajęć “Lekcja z doradcą zawodowym” 09.10.2018
Praca metodą projektu 09.10.2018

Odwiedza nas 95 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions