FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Pomorska Liga Zadaniowa (PLZ) Zdolni z Pomorza

(SZKOŁA PONADPODSTAWOWA/PONADGIMNAZJALNA - Zgłoszenie szkoła/placówka oświatowa) 2019-2020

Zgłoszenie do udziału w PLZ jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Pomorskiej Ligi Zadaniowej "Zdolni z Pomorza" we wszystkich jego punktach.

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora
[koordynator etapu kwalifikacyjnego (szkolnego)].


Dane teleadresowe szkoły:
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Dane dyrektora szkoły:
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Dane koordynatora etapu kwalifikacyjnego (szkolnego):
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Liczba uczniów uczestniczących w konkursie z poszczególnych przedmiotów:
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane


Dziękujemy za zgłoszenie. Dalsze informacje na temat konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku - www.odn.slupsk.pl). Na podany adres e-mail koordynatora zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia.

* Pola obowiązkowe.
** W projekcie wsparcie w obszarze kompetencji społecznych skierowane jest do uczniów wykazujących uzdolnienia np. w takich przedmiotach, jak język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.