Informator Oświatowy Nr 4/2016

IO
 
NR 4/2016 (176) PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2016
okładka 12 2016pdf pobierz                 otwórz/pobierz
SPIS TREŚCI  
 

Bożena Żuk: To w nas jest klucz do wychowania i nauczania s. 3

PRZEPISY, ZALECENIA, WYJAŚNIENIA
Jerzy Byczkowski: Polecamy... ustawy, rozporządzenia, zarządzenia s. 4
Komunikaty s. 5

INFORMACJE, OPINIE, PROPOZYCJE
Sebastian Kowal: Jak wychowywać dzisiaj? Pluralizm wartości w szkole s. 6
Łukasz Wirkus: Wychowanie do wartości i ochrona praw dziecka w kontekście
współczesnych przeobrażeń społeczno-prawnych s. 10
Jacek Prądziński: Cyfrowa aktywizacja Pomorzan. Wolontariat bytowskiego Latarnika Polski
Cyfrowej s.14
Lidia Walewska: Edukacja dla rozwoju talentów i pasji s. 19
Alina Cyrzon: 8 Drużyna Harcerska Powsinoga s. 21
Lidia Walewska: Przygoda z Odkrywcą s. 22
Lilianna Grosz: Język Kaszubski on-line s. 24
Dorota Pawelczyk: Starsi pomagają młodszym. Wspólne lekcje matematyki s. 25
Maria Rydwelska: Mali uczniowie idą do szkoły s. 26
Anna Łukasik: More Successful Students with ICT Projekt Programu Erasmus + s. 27
Joanna Albecka: Grywalizacja na lekcjach historii s. 28
Mirosław Brozis: Od konkursu fizycznego po Uniwersytet w Stanford. Rok z dziejów klasy s. 30
Agnieszka Morzyńska-Burak: Trochę inni, ale tacy sami s. 32
Karolina Szewczyk: Europa społecznością wizjonerów i wynalazców? s. 33
Olga Rusakow: Magiczny dywan s. 34
Renata Zmitrowicz: Porozmawiajmy…Program wspomagania kompetencji komunikacyjnych
wychowanek z wieloraką niepełnosprawnością s. 35
Renata Zmitrowicz: Rozmawiam chociaż nie mówię. Scenariusz zajęć rewalidacyjnowychowawczych
s. 37

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Renata Kołosowska, Irena Czyż: V Forum Pomorskiej Edukacji s. 39
Marek Wróblewski: Programowanie czas zacząć s. 42
Jerzy Paczkowski: XXII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej. Twórczość czy kreatywność s. 43
Joanna Kierul-Cieślak: Warto czytać. Biblioteka wiejska jako centrum kultury s. 46
OLIMPIADY, KONKURSY, IMPREZY
Joanna Kierul-Cieślak: Nauczyciel Pomorza s. 47
Agnieszka Romaniuk: Jubileusz 60-lecia Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku s. 49
Grażyna Linder: Sukces ucznia czy sukces szkoły? s. 51
Maria Rydwelska: Podróże bliskie i dalekie s. 52
Jan Wild: III Pomorski Festiwal Piosenki MARINA 2016 s. 53

KSIĄŻKI, CZASOPISMA, MULTIMEDIA
Grażyna Wieczorek: Biblioteka ODN poleca s.55
Agata Szklarkowska: Mama, Tata, Google i Andrzej Wajda s. 57
Mariusz Domański: Literacki Słupsk s. 58
Dorota Czapiewska: PBW w Słupsku poleca. Wybór nowości książkowych s. 61
Jolanta Janonis: Tematyczne zestawienie bibliograficzne: * Kształtowanie postaw i wychowanie
do wartości, *Aktywne metody nauczania s. 63

   
   

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions