Wrześniowe konferencje subregionalne inaugurujące rok szkolny 2016/2017

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zorganizował konferencje inaugurujące nowy rok szkolny 2016/2017:
• 20.09.2016 (wtorek), godz. 15.00 – miejsce: Słupsk, ul. Bałtycka 29, sale ODN w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych (dla subregionu słupskiego – powiaty: bytowski, lęborski, słupski i miasto Słupsk)
• 21.09.2016 (środa), godz. 15.00 – miejsce: Chojnice, Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe, ul. Piłsudskiego 30a (dla subregionu południowego powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski)

liniazielona
PROGRAM KONFERENCJI
 
Część I: 15.00-15.30
 • Zmiany w prawie oświatowym
 • Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

Część II: 15.30-16.30

 • Warsztaty metodyczne w 4 grupach do wyboru - tematyka wynika z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017:

TEMAT 1:  Dobre praktyki dla czytelnictwa w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku i nie tylko

 • Priorytet MEN nr 1: Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

 • Adresat: nauczyciele-bibliotekarze, poloniści, zainteresowani nauczyciele 

 • Osoby prowadzące: nauczyciele-bibliotekarze Wydziału Inforacyjno-Bibliograficznego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkie w Słupsku

 

TEMAT 2:  Tworzenie interaktywnych aplikacji edukacyjnych  Uwaga! Nabór na warsztaty zamknięty

 • Priorytet MEN nr 2: Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży 

 • Adresat: nauczyciele wszystkich przedmiotów wszystkich poziomów kształcenia - nie informatycy, którzy chcieliby uczynić swoje zajęcia ciekawsze dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej

 • Osoba prowadząca: Marzena Tuliszka - konsultant w ODN w Słupsku 

 

TEMAT 3: Jak wychowywać dzisiaj? Pluralizm wartości w szkole

 • Priorytet MEN nr 3:Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości

 • Adresat: pedagodzy, wychowawcy świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych, zainteresowani nauczyciele

 • Osoba prowadząca: ks. Sebastian Kowal, doktor teologii fundamentalnej 

 

TEMAT 4:  Poradnictwo wobec wyzwań współczesnego rynku pracy 

 • Priorytet MEN nr 4: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

 • Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół gimnazjanych i ponadgimnazjalnych oraz rodzice

 • Osoby prowadzące: eksperci z  Wojewódzkiego Urządu Pracy w Gdańsku - Oddział Zamiejscowy w Słupsku

 Galeria Słupsk:   

Galeria Chojnice:

 

 

 

 

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions