Opiniowanie zawodów – aktualne (klasyfikacja branżowa)

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół branżowych i technicznych

W związku z wprowadzeniem od roku szkolnego 2019/2020 z dniem 01 września 2019 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 316), informuję, iż niżej wymienione zawody (wytłuszczonym drukiem) wymagają opinii Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy:

 1. Nowe zawody:
  technik programista(symbol cyfrowy zawodu – 351406), pracownik pomocniczy gastronomii(symbol cyfrowy zawodu – 941203), kelner (symbol cyfrowy zawodu – 513101).
 2. Nowe zawody, które powstały w wyniku modyfikacji dotychczasowych zawodów i nadano im nowe symbole cyfrowe:
  a) zawód mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń zostaje zastąpiony zawodem:automatyk,
  b) zawód: drukarz fleksograficzny powstał w wyniku wyodrębnienia z dotychczasowego zawodu drukarz,
  c) zawody: blacharz izolacji przemysłowych oraz monter izolacji przemysłowych zostają zastąpione zawodem: monter izolacji przemysłowych,
  d) zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, zostaje zastąpiony zawodem: pracownik obsługi hotelowej,
  e) zawód technik realizacji dźwięku zostaje zastąpiony zawodem: technik realizacji nagrań,
  f) zawód technik realizacji nagrań i nagłośnień zostaje zastąpiony zawodem: technik realizacji nagłośnień,
  g) zawód technik organizacji reklamy zostaje zastąpiony zawodem: technik reklamy;
 3. Zawody, które otrzymałynowe nazwy, a co za tym idzie nowe symbole cyfrowe:
  a) zawód asystent fryzjera zostaje zastąpiony zawodem: pracownik pomocniczy fryzjera,
  b) zawód lakiernik zostaje zastąpiony zawodem: lakiernik samochodowy,
  c) zawód drukarz zostaje zastąpiony zawodem: drukarz ofsetowy,
  d) zawód introligator zostaje zastąpiony zawodem: operator procesów introligatorskich,
  e) zawód wędliniarz zostaje zastąpiony zawodem: przetwórca mięsa,
  f) zawód szkutnik zostaje zastąpiony zawodem: monter jachtów i łodzi,
  g) zawód kelner zostaje zastąpiony zawodem: technik usług kelnerskich,
  h) zawód technik usług turystycznych zostaje zastąpiony zawodem: technik organizacji turystyki,
  i) zawód technik turystyki wiejskiej zostaje zastąpiony zawodem: technik organizacji turystyki na obszarach wiejskich,
  j) zawód technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych zostaje zastąpiony zawodem: technik budownictwa kolejowego.

W związku z powyższym od roku szkolnego 2019/2020 nie prowadzi się rekrutacji do klasy pierwszej w niżej wymienionych zawodach:
blacharz izolacji przemysłowych, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, asystent fryzjera, lakiernik, drukarz, introligator, wędliniarz, szkutnik, technik realizacji dźwięku, technik realizacji nagrań i nagłośnień, technik usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych.
Z uwagi na to, iż zostało opublikowane w dniu 19.02.2019 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 15 lutego 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, sugeruję Państwu Dyrektorom, aby podjąć działania związane z wystąpieniem o opinię do Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
Przypominam, że w sprawie opiniowania nowych zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, która obowiązuje od 01.09.2019 r. należy się zapoznać z ustaleniami określonymi przez Pomorską Wojewódzką Radę Rynku Pracy na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, strona: „Nawigacja”, na której znajduje się zapis: „Pomorska Wojewódzka Rada Rynku Pracy”, zakładka „Kadencja 2016 – 2020”, rubryka: „Opiniowanie nowych kierunków kształcenia”, wraz z wnioskiem: „wzór wniosku do pobrania”.
Wnioskowanie przez Dyrektorów szkół o wydanie opinii będzie przebiegać zgodnie procedurą umieszczoną na stronie internetowej Pomorskiej Wojewódzkiej Rada Rynku Pracy.

Ponadto informuję, że:

 1. Opinie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz Powiatowych Rad Rynku Pracy, wydane przed dniem 1 stycznia 2019 r., zachowują moc do dnia 31 sierpnia 2022 r.
 2. Opinia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy,nie jest wymagana w przypadku szkół, które od roku szkolnego 2019/2020, będą kontynuowały kształcenie w zawodach, których nazwa i symbol cyfrowy tego zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jest tożsamy z nazwą i symbolem cyfrowym zawodu określonego w dotychczasowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
 3. Opinia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie,nie jest wymagana w przypadku:
  a) rozpoczynania kształcenia w zawodzie o charakterze pomocniczym, jeżeli szkoła posiada opinię o zasadności kształcenia w zawodzie, dla którego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przewidziano zawód o charakterze pomocniczym,
  b) organizowania w branżowej szkole I stopnia oddziału wyłącznie dla uczniów będących młodocianymi pracownikami.

Marek NOWICKI – starszy wizytator
Koordynator Kuratorium Oświaty ds. Kształcenia Zawodowego

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions