Konferencja "Na tropach talentów. Szkoła jako miejsce odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów"

konferencja
4 marca w ODN w Słupsku odbyła się konferencja pt. "Na tropach talentów. Szkoła jako miejsce odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów", której celem było m.in. zapoznanie uczestników konferencji z głównymi zagadnieniami związanymi z pracą z uczniem zdolnym, przedstawienie metod identyfikacji zdolności i uzdolnień w praktyce szkolnej oraz przedstawienie dorobku Pomorskiej Ligi Zadaniowej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. 
 
Jednym z prelegentów był pan dr Tomasz Knopik z Zakładu Metodologii i Diagnozy Psychologicznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którego publikacje zamieszczamy poniżej. 
  1. Knopik T. 2018. Zafascynowani światem. Efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej. Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warszawa. Czytaj wiecej.
  2. Knopik T. 2014. Czas wolny… od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warszawa. Czytaj wiecej.

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions