Informacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Miło nam poinformować, że jeszcze w tym roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpocznie nabór wniosków do nowego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Zasięgiem naszych działań pragniemy objąć terytorium całej Polski.
 
Poniżej prezentujemy ogólne założenia i charakterystykę projektu:
 
Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” jest odpowiedzią na zainteresowanie polskich szkół możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów.
 
Cel projektu:
Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
 
Dla kogo?
Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających
w systemie oświaty zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art.2 pkt.2 tj.
  • szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, sportowe i mistrzostwa sportowego, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego;
  • szkoły ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, sportowe, mistrzostwa sportowego, zawodowe, branżowe, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego;
  • szkoły artystyczne.
Kto może uczestniczyć?
Uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej, chcący zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych.
 
Założenia projektowe:
Głównym założeniem inicjatyw szkół uczestniczących w projekcie są zagraniczne wyjazdy grup uczniów trwające od 7 do 14 dni.
 
Uczniowie mogą wyjeżdżać w grupach liczących min.10 osób max 20 osób wraz z odpowiednią liczbą opiekunów określoną przez dyrektora szkoły, zgodnie
z obowiązującymi przepisami krajowymi, których liczba uzależniona jest od wieku i liczby uczestników, miejsca wyjazdu, rodzaju środka lokomocji.
 
Czas trwania inicjatyw realizowanych w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” uzależniony jest od ilości zaplanowanych wyjazdów zagranicznych grup uczniów:
  • w przypadku gdy instytucja planuje tylko jeden wyjazd zagraniczny grupy uczniów, czas trwania projektu wynosi 6 miesięcy;
  • w przypadku realizacji więcej niż jeden wyjazd zagraniczny grup uczniów, czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy.
Do realizacji projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej;
  • instytucja wysyłająca – podmiot działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  • organizacja przyjmująca – podmiot z innego kraju członkowskiego UE.
W trakcie wyjazdów uczniowie powinni realizować program mobilności razem
z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej, brać udział w zajęciach formalnych i poza-formalnych, podczas których opracowywane będą między innymi międzynarodowe materiały tematyczne, służące do powstania końcowych efektów inicjatyw w postaci broszur, prezentacji, ulotek lub innych form edukacyjnych pozwalających wzmocnić realizację głównego celu projektu.
 
Tematyka działań może dotyczyć dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę pro-gramową, stanowiącą silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki w ramach realizowanych działań.
 
Z góry dziękujemy za przekazanie informacji dotyczących projektu oraz liczymy na wsparcie w dotarciu do jak największej liczby placówek edukacyjnych.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami zespołu PO WER SE nr tel: 22 46 31 660 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 
Strona internetowa projektu http://power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions