Komitet Organizacyjny Konkursu Szkoła/Przedszkole młodych patriotów

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie z 29 sierpnia 2018 r. ogłosiło, że obecny rok szkolny 2018/2019 będzie obchodzony pod hasłem „Niepodległa”. Ponadto, w dokumencie z 5 lipca 2018 r. wydanym na podstawie art.  60 ust. 3 pkt 1 Ustawy prawo oświatowe, Minister Anna Zalewska ustaliła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 (szczegóły na www.men.gov.pl).

W punkcie pierwszym określono priorytet: 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

W tym kontekście polecamy Państwa uwadze konkursy dla szkół i przedszkoli (kliknij na nazwę konkursu aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia aby zgłosić udział szkoły/przedszkola):

Szkoły uczestniczące w konkursie Szkoła młodych patriotów zapraszamy do udziału w konkursie II stopnia pn.

Termin zgłaszania udziału w konkursach upływa 15 stycznia 2019 r.


Z poważaniem,
Dyrektor Studium Prawa Europejskiego
Monika Jeruzalska

Studium Prawa Europejskiego
Al. Jerozolimskie 151/2222
02-326 Warszawa
www.spe.edu.pl

Odwiedza nas 132 gości oraz 0 użytkowników.