Niepodległa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku

stop rasizm kopia

SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY

„Jestem dumny, że jestem Polakiem,
bo Polakiem też był…”

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Janusza Korczaka w Lęborku

 9 listopada 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Lęborku wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji mieli możliwość udziału w szkolnym projekcie edukacyjnym pn. „Jestem dumny, że jestem Polakiem, bo Polakiem też był…”

Celem projektu było włączenie się całej społeczności szkolnej do uroczystych obchodów  100-lecia niepodległości Polski poprzez konkurs i projekcję pracy plastycznej przedstawiającej 10 wybitnych Polaków.

Projekt propagował przede wszystkim wartości patriotyczne i obywatelskie, wdrażał uczniów do okazywania szacunku dla symboli narodowych i ludzi, którzy w historii przyczynili się do rozwoju Polski, kształtował postawy patriotyczne, poczucie tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej ale także rozwijał zdolności twórcze i artystyczne uczniów, umiejętność pracy w grupie i komunikowania się oraz integrował uczniów całej szkoły.

Plan działania:

1. Wyłonienie 10 wybitnych Polaków przez autorów projektu:

 • Józef Piłsudski
 • Mikołaj Kopernik
 • Maria Curie-Skłodowska
 • Jan Paweł II
 • Jan Matejko
 • Adam Mickiewicz
 • Juliusz Słowacki
 • Fryderyk Chopin
 • Maksymilian Kolbe
 • Janusz Korczak

2. Losowanie przez klasy postaci do opracowania.

1

Gazetka informacyjna o projekcie edukacyjnym

3. Omawianie podczas godzin wychowawczych wylosowanych postaci, wykonanie prezentacji w postaci określonej przez autorów pracy plastycznej – każda klasa otrzymała stojak oraz wytyczne określające ramy pracy.

4. Przygotowanie ekspozycji prac na holu szkolnym.

2

Wystawa prac na holu szkolnym

5. Opracowanie przez autorów przedsięwzięcia dyplomów dla klas biorących udział w projekcie, prezentacji multimedialnej będącej tłem podczas prezentacji oraz przygotowanie nagród rzeczowych dla trzech najciekawszych prac.

3

    

4 5 

Autorskie opracowanie prezentacji multimedialnej będącej tłem w czasie przedstawiania przez klasy swojej postaci

6. Prezentacja poszczególnych sylwetek przez uczniów wraz z wychowawcą podczas szkolnych uroczystości – każda prezentacja zaczynała się od wypowiedzenia tytułu projektu: jestem dumny, że jestem Polakiem, bo Polakiem był też…

 

6 7

    8

Uczniowie i wychowawcy klas podczas prezentacji na uroczystej akademii

Ewaluacją projektu jest wystawa prac oraz ankieta sprawdzająca podstawową wiedzę o wskazanych w projekcie słynnych Polakach, która zostanie przeprowadzona pod koniec listopada.

9

Autorskie opracowanie dyplomu dla wszystkich klas biorących udział w projekcie

W związku z dużym zaangażowaniem uczniów i nauczycieli w realizację przedsięwzięcia oraz bardzo ciekawe prace autorzy projektu zadecydowali o kontynuacji działań podczas narodowych świąt majowych - planujemy wtedy dokonać prezentacji osób z najbliższego otoczenia, którzy swoją postawą, pracą, działalnością przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności w oparciu o publikację Stowarzyszenia na 102 pn. „Zwykli - niezwykli mieszkańcy Lęborka”.

          

 10  11

12Prezentacje nagrodzone: Jan Paweł II, Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik,

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Lęborku w ramach uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oprócz projektu edukacyjnego „Jestem dumny, że jestem Polakiem, bo Polakiem też był …”:

 • posadzono „Dąb Korczakowski”,
 • odśpiewano z całą społecznością szkolną o godz. 11.11 wszystkie zwrotki hymnu Polski,
 • zorganizowano konkurs na plakat o tematyce niepodległościowej,
 • przeprowadzono konkurs na pieśń historyczną oraz teleturniej na wzór „Kocham Cię  Polsko”,
 • ogłoszono konkurs recytatorski „Polak Mały” .

Podniosły charakter tego święta podkreślał także strój galowy uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.

mgr Małgorzata Dułak-Zielonka
pedagog szkolny 

mgr Iwona Zegadło
wychowawca klasy I G ZET

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Janusza Korczaka w Lęborku 

 

Odwiedza nas 103 gości oraz 0 użytkowników.