Pomorska Liga Zadaniowa 2018/2019

zdolni nagrodzeni

1417 czerwca 2019 r. odbyła się uroczysta Gala „Zdolnych z Pomorza” w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Na uroczystość przybyła liczna grupa dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli lokalnych samorządów, uczelni wyższych. Spotkanie było okazją do podsumowania projektu „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2018/2019. W oficjalnej części spotkania Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego, podsumowując działania projektowe podkreślił rolę pasji, która przyczynia się do rozwoju talentu młodych ludzi, czy to w kierunku przedmiotów ścisłych, czy nauk humanistycznych. Podczas Gali miało miejsce nagrodzenie dzieci i młodzieży w Konkursie Projektów, którego organizatorem było Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, jaki i nagrodzenie laureatów i wyróżnionych finalistów Pomorskiej Ligi Zadaniowej, którego organizatorem był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Pomorska Liga Zadaniowa to działanie w ramach projektu Zdolni z Pomorza, organizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Koordynatorem konkursu jest dr Anna Kreft – konsultant do spraw pracy z uczniem zdolnym, edukacji przyrodniczej i diagnozy edukacyjnej. W bieżącym roku szkolnym w pierwszym etapie konkursu wzięło udział aż 5673 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 2112 osób ze szkół ponadgimnazjalnych. Z roku na rok liczba uczestników PLZ wzrasta. Organizatorzy cieszą się z tak licznej reprezentacji uczniów z pomorskich szkół w konkursie. Bardzo serdecznie gratulujemy laureatom i finalistom etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej. Zdajemy sobie sprawę, że w dużej mierze do tego sukcesu przyczynili się rodzice uczniów i ich nauczyciele, zarówno w macierzystych szkołach, jak i nauczyciele z Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego. Gratulujemy zatem również nauczycielom i rodzicom uczestników Pomorskiej Ligi Zadaniowej. Podczas Gali organizatorzy konkursu przez ręce nagrodzonych laureatów i finalistów przekazali ich nauczycielom listy gratulacyjne Marszałka Województwa Pomorskiego. 

W części nieoficjalnej Gali odbył się piknik ze Zdolnymi z Pomorza, podczas którego mieli okazję zaprezentować się partnerzy projektu „Zdolni z Pomorza”. Na stoisku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku uczniowie, rodzice, nauczyciele mogli się zapoznać z procedurami uczestnictwa w konkursie w kolejnym roku szkolnym. Przygotowano również wybór przykładowych zadań z każdego przedmiotu i poziomu, które rozwiązywali uczniowie podczas tegorocznej edycji konkursu.

Zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej w roku szkolnym 2019/2020.

16Laureaci i finaliści (osoby wyróżnione) Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” -  w konkursie  dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019

26Laureaci i finaliści (osoby wyróżnione) Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” - w konkursie  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019

Pomorska Liga Zadaniowa - prezentacja

 

 

gala zdolni

ZAPRASZAMY
LAUREATÓW, FINALISTÓW, NAUCZYCIELI, RODZICÓW

Zapraszamy na Galę Zdolnych z Pomorza, podczas której zostaną wręczone dyplomy i nagrody laureatom i finalistom Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”.
Gala odbędzie się  17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, ul. Ołowianka 1.

Program Gali Zdolnych z Pomorza

Z uwagi na trwające przygotowania Organizatorzy Gali zastrzegają możliwość zmian w programie wydarzenia.

laureaci i finalisci

Publikujemy wyniki etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej w roku szkolnym 2018/2019. Gratulujemy laureatom i finalistom osiągnięcia wysokiego wyniku. Gratulujemy wszystkim pozostałym uczestnikom. Chcielibyśmy również podziękować nauczycielom przygotowującym uczniów do wszystkich etapów konkursu  - Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza”.

Laureaci Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” mogą ubiegać się w następnym roku szkolnym o zakwalifikowanie do projektów Zdolni z Pomorza w trybie „otwartych drzwi”, który zdefiniowany został w regulaminach rekrutacji poszczególnych powiatów. Laureaci I, II i III miejsca oraz uczniowie wyróżnieni z każdego z przedmiotów w etapie wojewódzkim konkursu otrzymują nagrody w formie bonów podarunkowych, odpowiednio: 500 zł, 400 zł, 300 zł i 100zł.

Uczniowie, którzy uzyskali w etapie wojewódzkim konkursu najwyższą liczbę punktów  - 3 najwyższe wyniki punktowe, otrzymują tytuł Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Natomiast uczniowie, którzy uzyskali kolejne lokaty  - 7 kolejnych najwyższych wyników punktowych otrzymują tytuł Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Komitet Organizacyjny Pomorskiej Ligi Zadaniowej podjął decyzję o przyznanie tytułu finalisty również wszystkim uczestnikom konkursu, którzy uzyskali 70 % punktów w etapie wojewódzkim.

Nauczyciele uczniów, którzy w III etapie konkursu otrzymali tytuł laureata, otrzymają listy gratulacyjne Marszałka Województwa Pomorskiego.

Wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w Gdańsku.

 

szkoły SP i gimnazjalne

BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA
MATEMATYKA
INFORMATYKA
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

szkoły ponadgimnazjalne

 

 

BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA
MATEMATYKA
INFORMATYKA
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 

etap wojewodzki

Publikujemy wyniki etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej w roku szkolnym 2018/2019.

Uczniowie, którzy uzyskali w etapie wojewódzkim konkursu najwyższą liczbę punktów (3 najwyższe wyniki punktowe), otrzymują tytuł Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza, z zastrzeżeniem ust. 7 Regulaminu PLZ. Uczniowie, którzy uzyskali kolejne lokaty (7 kolejnych najwyższych wyników punktowych) otrzymują tytuł Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza, z zastrzeżeniem ust. 7. Warunkiem przyznania tytułu Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza jest uzyskanie co najmniej 50% punktów, a tytułu Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza uzyskanie co najmniej 30% punktów. W przypadku, gdy w etapie wojewódzkim więcej niż jedna osoba uzyska taką samą liczbę punktów z jednego z przedmiotów, o miejscu oraz przyznaniu nagrody w etapie wojewódzkim decyduje suma punktów z etapu powiatowego i wojewódzkiego

 

szkoły SP i gimnazjalne

BIOLOGIA (data publikacji: 12.04.2019r.)
CHEMIA (data publikacji: 15.04.2019r.)
FIZYKA (data publikacji: 12.04.2019r.)
MATEMATYKA (data publikacji: 15.04.2019r.)
INFORMATYKA (data publikacji: 15.04.2019r.)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (data publikacji: 12.04.2019r.)

szkoły ponadgimnazjalne

 

 

BIOLOGIA (data publikacji: 12.04.2019r.)
CHEMIA (data publikacji: 15.04.2019r.)
FIZYKA (data publikacji: 12.04.2019r.)
MATEMATYKA (data publikacji: 15.04.2019r.)
INFORMATYKA (data publikacji: 15.04.2019r.)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (data publikacji: 12.04.2019r.)

 

Eliminacje

Etap wojewódzki Pomorskiej Ligii Zadaniowej Zdolni z Pomorza  w roku szkolnym 2018/2019 odbył się: 23.03.2019 r. i 30.03.2019r. w Słupsku i Gdańsku. W dniu 23.03.2019 r. odbyły się eliminacje konkursowe z  następujących przedmiotów: biologia, chemia, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne. Natomiast w dniu 30.03.2019 r. odbyły się eliminacje konkursowe z informatyki, matematyki i fizyki. Eliminacje konkursowe miały miejsce w następujących lokalizacjach: w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku oraz w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku.

Dziękujemy licznie przybyłym uczestnikom za udział w etapie wojewódzkim. Uczeń mógł uzyskać dodatkowe punkty za przygotowanie własnego zadania z rozwiązaniem przesłane drogą elektroniczną. Etap wojewódzki wyłoni laureatów i finalistów Pomorskiej Ligi Zadaniowej w roku szkolnym 2018/2019.

Ogłoszenie wstępnych wyników III etapu wojewódzkiego PLZ nastąpi do 16 kwietnia 2019 r. - na portalu Zdolni z Pomorza (zdolnizpomorza.pomorskie.eu) oraz stronie internetowej Organizatora (www.odn.slupsk.pl).

Wykres 1

 

Wykres 2

 

GALERIA ZDJĘĆ

GDAŃSK                  SŁUPSK

 

Zadanie dodatkowe

Każdy uczestnik etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2018/2019  mógł uzyskać dodatkowo 10 punktów za przygotowanie własnego zadania dodatkowegoPunkty te będą doliczane do wyniku testu z etapu wojewódzkiego. Poniżej zamieszczamy listy osób, które nadesłały zadanie dodatkowe. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy nadesłali własne zadanie za podjęcie dodatkowego trudu związanego z uczestnictwem w konkursie.

BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA
MATEMATYKA
INFORMATYKA
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Finalisci

Gratulujemy laureatom i finalistom Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2018/2019 osiągnięcia wysokiej lokaty. Wszystkim uczestnikom dziękujemy bardzo za liczny udział w konkursie.

Etap wojewódzki PLZ odbył się 23 marca (Biologia, Chemia, Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne) i 30 marca 2019 r. (Informatyka, Matematyka, Fizyka).

Ogłoszenie wyników III etapu wojewódzkiego PLZ nastąpi 16 kwietnia 2019 r. - na portalu Zdolni z Pomorza (zdolnizpomorza.pomorskie.eu) oraz stronie internetowej Organizatora (www.odn.slupsk.pl).

Życzymy powodzenia osobom zakwalifikowanym do etapu wojewódzkiego.

Przypominamy, że etap wojewódzki odbędzie się w dniu 23.03.2019 r. (Biologia, Chemia, Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne) oraz w dniu 30.03.2019 r. (Informatyka, Matematyka, Fizyka).

Przypominamy również, że każdy uczestnik etapu wojewódzkiego może uzyskać dodatkowo 10 punktów za przygotowanie własnego zadania dodatkowegoPunkty te będą doliczane do wyniku testu z etapu wojewódzkiego. 

Tytuł Laureata Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza otrzymują uczniowie, którzy uzyskali w etapie powiatowym konkursu najwyższą liczbę punktów (3 najwyższe wyniki punktowe).

Tytuł Finalisty Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza otrzymują uczniowie, którzy uzyskali kolejne lokaty (7 kolejnych najwyższych wyników punktowych).

Warunkiem przyznania tytułu Laureata Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza jest uzyskanie co najmniej 50% punktów, a tytułu Finalisty Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza uzyskanie co najmniej 30% punktów. W przypadku, gdy w etapie powiatowym więcej niż jedna osoba uzyskała taką samą liczbę punktów z jednego z przedmiotów, o miejscu w etapie powiatowym decyduje suma punktów z etapu I – kwalifikacyjnego i II etapu – powiatowego. W przypadku, gdy liczba punktów uzyskana z etapu powiatowego była identyczna dla dwóch lub większej liczby osób, w podanych listach laureatów i finalistów w kolumnie wyniki – przy liczbie wyników zaznaczono gwiazdkę (*). Podano wówczas sumę punktów z etapu kwalifikacyjnego i etapu powiatowego. Zatem o lokacie w etapie powiatowym, w takich przypadkach, decydowała suma punktów uzyskana w etapie kwalifikacyjnym i w etapie powiatowym.

szkoły SP i gimnazjalne

BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA
MATEMATYKA
INFORMATYKA
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

szkoły ponadgimnazjalne

 

 

BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA
MATEMATYKA
INFORMATYKA
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

linia czerwona1W wykazie zawodów wiedzy Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku ogłosiło Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

Informujemy, że Pomorska Liga Zadaniowa  znalazła się w w/w wykazie.

Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy – Pomorskiej Lidze Zawodowej to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem nadanym na podstawie regulaminu PLZ o zasięgu: wojewódzkim i powiatowym.

SZCZEGÓŁY

 linia czerwona1

Etap wojewodzki

Etap Wojewódzki Pomorskiej Ligii Zadaniowej Zdolni z Pomorza odbędzie się w dwóch terminach: 23.03.2019 r. i 30.03.2019r. w Słupsku i Gdańsku.

W dniu 23.03.2019 r. (sobota) odbędą się eliminacje konkursowe z  następujących przedmiotów:

 • Biologia
 • Chemia
 • Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

W dniu 30.03.2019 r. (sobota) odbędą się eliminacje konkursowe z następujących przedmiotów:

 • Informatyka
 • Matematyka
 • Fizyka

Konkurs odbędzie się w następujących lokalizacjach:

SŁUPSK

GDAŃSK

Zespół Szkół Agrotechnicznych

im. Władysława Reymonta

ul. Szczecińska 36

76-200 Słupsk

VIII Liceum Ogólnokształcące

im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Kartuska 128

80-136 Gdańsk

 

Zarówno w Słupsku, jak i w Gdańsku poszczególne konkursy odbędą się zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem.

 

23 marzec 2019 r. (Słupsk. Gdańsk)

(szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)

Przedmioty:  Biologia

1000-1130

Przedmioty: Chemia

1200-1330

Przedmioty: Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

1400-1530

 

 30.03.2019 r. (Słupsk)

(szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)

Przedmioty: Informatyka (szkoły ponadgimnazjalne), Fizyka (szkoły podstawowe i gimnazja)

1000-1130

Przedmiot: Matematyka (szkoły podstawowe i gimnazja), Fizyka (szkoły ponadgimnazjalne), Informatyka (szkoły podstawowe i  gimnazja)

1200-1330

Przedmiot:  Matematyka (szkoły ponadgimnazjalne)

1400-1530

 

30.03.2019 r. (Gdańsk)

(szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)

Przedmioty: Informatyka (szkoły ponadgimnazjalne), Fizyka (szkoły podstawowe i gimnazja)

1000-1130

Przedmiot: Matematyka (szkoły podstawowe i gimnazja), Fizyka (szkoły ponadgimnazjalne), Informatyka (szkoły podstawowe i  gimnazja – grupa 1)

1200-1330

Przedmiot: Informatyka (szkoły podstawowe i  gimnazja – grupa 2)

1330-1500

Przedmiot:  Matematyka (szkoły ponadgimnazjalne)

1400-1530

 

Uczestnicy Pomorskiej Ligi Zadaniowej powinni kierować się do odpowiednich miejscowości zgodnie z listą uczniów zakwalifikowanych do Etapu Wojewódzkiego zamieszczoną na stronie Organizatora www.odn.slupsk.plodn.slupsk.pl oraz platformie Zdolni z Pomorza zdolnizpomorza.pomorskie.eu

Gdańsk – PLIK
Gdańsk (lista uzupełniająca) - PLIK

Słupsk – PLIK
Słupsk (lista uzupełniająca) - PLIK

Uczestnicy konkursu z PLZ z informatyki, którzy przydzieleni są do eliminacji konkursowych w Gdańsku podzieleni są na dwie grupy.

Podział uczestników

 • Uczestnik konkursu wypełnia arkusz zadań czarnym długopisem.
 • Każdy z uczestnikówpodczas pisania konkursu przedmiotowego może mieć ze sobą 0,5 l wody niegazowanej.
 • Podczas pisania konkursu z matematykiuczeń zobowiązany jest posiadać: linijkę i cyrkiel oraz kalkulator prosty
 • Podczas pisania konkursu z fizykiuczeń zobowiązany jest posiadać: linijkę i kalkulator prosty
 • Podczas pisania konkursu z chemiiuczeń zobowiązany jest posiadać: linijkę, kalkulator prosty

 

Podczas III etapu Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza uczniowie są zobowiązani przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (np. legitymację szkolną). 
Brak dokumentu albo okazanie niewłaściwego lub nieczytelnego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem ucznia do udziału w III etapie Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznie 505 920 645.

linia czerwona1

mozna uzyska dodatkowe pkt

 AKTUALIZACJA

Każdy uczestnik etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2018/2019  może uzyskać dodatkowo 10 punktów za przygotowanie własnego zadania dodatkowegoPunkty te będą doliczane do wyniku testu z etapu wojewódzkiego. Zachęcamy do podjęcia tego wyzwania - próby przygotowania własnego zadania wraz z rozwiązaniem.

Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie kryteriów, związanych z przygotowaniem własnego zadania dodatkowego.

Zadanie należy zamieścić do dnia 29 marca 2019 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego: LINK

szkoły SP i gimnazjalne

BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA 
MATEMATYKA
INFORMATYKA 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

szkoły ponadgimnazjalne

 

 

BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA 
MATEMATYKA 
INFORMATYKA 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem drogą emaliową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 505 920 645


linia czerwona1 
wyniki II etapu powiatowego
 
 
szkoły SP i gimnazjalne
 
 
 
 
 
 
 
Uczestnicy II etapu powiatowego PLZ
Zapraszamy nauczycieli i uczniów do wglądu w listy uczesników II etapu powiatowego PLZ.
W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem drogą emaliową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 505 920 645. 
 linia czerwona1
Uwaga wielkie litery
Drodzy uczniowie i nauczyciele,

Zbliża się koniec etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

Wydłużamy czas przesyłania rozwiązań zadań do dnia 10 lutego 2019 r. (niedziela) do godz. 23:59

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem drogą emaliową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 505 920 645.

W razie problemów technicznych pojawiąjących się w momencie przesyłania plików poprzez formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać rozwiązania e-mailem (email ucznia podany w formularzu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  W temacie e-maila proszę wpisać przedmiot i poziom konkursu, np. „matematyka - szkoła podstawowa/gimnazjum” oraz imię i nazwisko ucznia. Natomiast w tekście emaila: imię i nazwisko ucznia, pełną nazwę i adres szkoły, nr telefonu ucznia. Prosimy jednak o wcześniejszy kontakt.

 

UWAGA - informatyka - Szkoły podstawowe i gimnazja
W konkursie z informatyki dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019 uległa zmianie treść zadania trzeciego. Bardzo przepraszamy za trudności. Zamieszczamy erratę do tego zadania.

eliminacje etapu powiatowego

Zgodnie z harmonogramem, uczniowie zakwalifikowani do II etapu powiatowego Pomorskiej Ligii Zadaniowej Zdolni z Pomorza  zobowiązani są do zamieszczania rozwiązań zadań konkursowych do dnia 8 lutego 2019 r.

W dniu 28 stycznia 2019 r. na portalu Zdolni z Pomorza (https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/) oraz na stronie internetowej Organizatora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (http://www.odn.slupsk.pl/zostały zamieszczone zadania II etapu powiatowego PLZ.  Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego / z których został zakwalifikowany.

Uczestnik Pomorskiej Ligi Zadaniowej – etapu powiatowego powinien zamieścić rozwiązania zadań konkursowych w terminie od 28 stycznia 2019r. do 8 lutego 2019rpo wypełnieniu odpowiedniego formularza "Przesłanie rozwiązań - Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza 2018/2019 - II etap – przedmiot do wyboru np. biologia – szkoła do wyboru np. szkoła podstawowa/gimnazjum”

W formularzu należy podać dane osobowe uczestnika konkursu, zgodne ze złożoną dokumentacją uczestnika projektu, a następnie dołączyć pliki z odpowiedziami.

Za rozwiązanie pięciu zadań można uzyskać maksymalnie 50 pkt.

Odpowiedzi należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną przed pytaniami z poszczególnych konkursów. Rozwiązanie musi być czytelne.

Pliki z odpowiedziami należy przygotować w jednym ze wskazanych formatów: pdf, odt, doc, docx, rtf, txt lub skan/zdjęcie w formacie jpg lub png. Można dołączyć maksymalnie dwa pliki. W konkursie z biologii i matematyki należy przesłać tylko jeden plik. W konkursie z informatyki możliwy jest każdy format plików związany z wykorzystanym w danym zadaniu oprogramowaniem. Pliki z odpowiedziami z konkursu z informatyki należy spakować do jednego archiwum ZIP i przesłać w takiej formie. W konkursie z chemii, kompetencji społecznych oraz fizyki można również przesłać pliki w formie spakowanej, w przypadku, gdy rozwiązania zadań nie będzie można zamieścić w dwóch plikach.

W nazwach plików nie należy stosować polskich znaków. 

Na wpisany adres e-mail przesłane zostanie potwierdzenie przesłania plików.

Formularz można wypełniać wielokrotnie do dnia 28 stycznia. Wielokrotne wypełnienie formularza nie skutkuje żadnymi konsekwencjami. Jeżeli uczestnik - np. przez nieuwagę - nie zamieści jednego pliku z rozwiązaniem, ma możliwość poprawy błędu, ponownie wypełniając formularz i zamieszczając oba pliki rozwiązań.

Do momentu zakończenia etapu można przesyłać korekty rozwiązań (jako kolejne zgłoszenie), przy czym pod uwagę brane będzie wyłącznie zgłoszenie, które wpłynęło jako ostatnie w terminie. Za każdym razem należy wypełniać od początku formularz i zamieszczać wszystkie pliki rozwiązań.

Przypominamy, że zadania należy rozwiązywać samodzielnie.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem drogą emaliową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 505 920 645.

Przypominamy również, że uczestnikami II etapu PLZ są uczniowie, którzy przesłali na adres Organizatora podpisaną dokumentację wymaganą w projekcie Zdolni z Pomorza. 

Życzymy powodzenia!

formularze do zamieszczania zadańszkoły SP i gimnazjalne

BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA
MATEMATYKA
INFORMATYKA
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

szkoły ponadgimnazjalne

BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA
MATEMATYKA
INFORMATYKA
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

zadania II etapu powiatowego

szkoły SP i gimnazjalne

szkoły ponadgimnazjalne

linia czerwona1

Inf szczegol dla uczestnikow II etapu powiatowego

Wkrótce rozpoczną się zmagania konkursowe II etapu powiatowego. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczniom, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

W dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) na portalu Zdolni z Pomorza (https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/) oraz na stronie internetowej Organizatora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (http://www.odn.slupsk.pl/) zostaną zamieszczone zadania II etapu powiatowego PLZ. Zadania zostaną zamieszczone w sposób ogólnodostępny. Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/z których został zakwalifikowany.

Uczestnik Pomorskiej Ligi Zadaniowej – etapu powiatowego powinien zamieścić rozwiązania zadań konkursowych w terminie od 28 stycznia 2019r. do 8 lutego 2019r. po wypełnieniu odpowiedniego formularza "Przesłanie rozwiązań - Pomorska Liga Zadaniowa "Zdolni z Pomorza" 2018/2019 - II etap – przedmiot do wyboru np. biologia – szkoła do wyboru np. szkoła podstawowa/gimnazjum”

Formularz udostępniony jest dla uczestników już od 10 stycznia – zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z sposobem funkcjonowania formularza. Formularz można wypełniać wielokrotnie do dnia 28 stycznia. Wielokrotne wypełnienie formularza lub brak jego wypełnienia nie skutkuje żadnymi konsekwencjami.

szkoły SP i gimnazjalne

BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA
MATEMATYKA
INFORMATYKA
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

szkoły ponadgimnazjalne

BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA
MATEMATYKA
INFORMATYKA
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 

W formularzu należy podać dane osobowe uczestnika konkursu takie jak: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, PESEL, pełną nazwę szkoły, adres szkoły, zgodne ze złożoną dokumentacją uczestnika projektu, a następnie dołączyć pliki z odpowiedziami. Rozwiązanie każdego zadania należy zamieścić w oddzielnym pliku.

Od dnia 28 stycznia 2019 r. do dnia 8 lutego 2019 r. rozwiązania przesyłane poprzez formularz będą podlegały ocenie konkursowej.

UWAGA! Do momentu zakończenia etapu powiatowego tj. do dnia 8.02.2019 r. można przesyłać korekty rozwiązań (jako kolejne zgłoszenie), przy czym pod uwagę brane będzie wyłącznie zgłoszenie, które wpłynęło jako ostatnie w terminie. Za każdym razem wypełniamy od początku formularz i zamieszczamy wszystkie pliki rozwiązań.

Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ , które nie przesłały podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza (Deklaracja uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie) na adres Organizatora nie będą podlegały ocenie.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą emaliową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 505 920 645.

linia czerwona1

wyniki I etapu

Znamy już wyniki I etapu kwalifikacyjnego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza 2018/2019 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Ze szkół ponadgimnazjalnych w zmaganiach konkursowych wzięło udział ponad 2 000 osób. Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostało 600 uczniów. Po analizie zadań konkursowych Komitet Organizacyjny Pomorskiej Ligi Zadaniowej podjął decyzję o obniżeniu progu punktowego, umożliwiającego start w etapie powiatowym w poszczególnych typach konkursów.

I etap ponadgimnazjalne

Ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w konkursach wzięło udział blisko 6 000 osób. Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostało ponad 1100 uczniów. Po analizie zadań konkursowych Komitet Organizacyjny Pomorskiej Ligi Zadaniowej podjął decyzję o obniżeniu progu punktowego, umożliwiającego start w etapie powiatowym, w poszczególnych typach konkursów. Dodatkowo Komitet podjął decyzję o anulowaniu zadania 4 w konkursie z matematyki oraz zadania 3 w konkursie z fizyki. Zadania te - przygotowane przez ekspertów - wykraczały ponad podstawę programową, co nie było zgodne z Regulaminem Pomorskiej Ligi Zadaniowej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie z matematyki wynosi 24, a w konkursie z fizyki 21 punktów.

I etap gim SP

Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału, a osobom, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu gratulujemy w sposób szczególny. Dziękujemy również wszystkim nauczycielom za trud przygotowania uczniów do konkursu.

List osob zakwa do II etapu powiatowego

szkoły ponadgimnazjalne

 
Uczestnik II etapu PLZ zobowiązany jest do 14 grudnia 2018 r. przesłać podpisaną dokumentację wymaganą w projekcie Zdolni z Pomorza po uprzednim wydrukowaniu jej z portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza.     

Wymagana dokumentacja:

 • Deklaracja uczestnika projektu,
 • Zakres danych osobowych uczestnika projektu,
 • Oświadczenie uczestnika projektu,
 • Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie

Dokumenty DO POBRANIA: KLIKNIJ TUTAJ

Niezłożenie dokumentacji do 14 grudnia 2018 r., uniemożliwia uczestnikowi dalszy udział w konkursie.

Uczestnik PLZ, który jest objęty innymi formami wsparcia w programie Zdolni z Pomorza (tj. Dyskusyjny Klub Filmowy, Spotkanie autorskie, Obóz naukowy,  Konkurs projektów, Konferencja uczniowska,  Warsztaty specjalistyczne) i złożył dokumenty wymagane w projekcie, zobowiązany jest do złożenia jedynie dokumentu: Oświadczenia uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie.

Dalsze szczegóły organizacyjne wkrótce.

 

szkoły SP i gimnazjalne

Uczestnik II etapu PLZ zobowiązany jest do 14 grudnia 2018 r. przesłać podpisaną dokumentację wymaganą w projekcie Zdolni z Pomorza po uprzednim wydrukowaniu jej z portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza.     

Wymagana dokumentacja:

 • Deklaracja uczestnika projektu,
 • Zakres danych osobowych uczestnika projektu,
 • Oświadczenie uczestnika projektu,
 • Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie

Dokumenty DO POBRANIA:  KLIKNIJ TUTAJ

Niezłożenie dokumentacji do 14 grudnia 2018 r., uniemożliwia uczestnikowi dalszy udział w konkursie.

Uczestnik PLZ, który jest objęty innymi formami wsparcia w programie Zdolni z Pomorza (tj. Dyskusyjny Klub Filmowy, Spotkanie autorskie, Obóz naukowy,  Konkurs projektów, Konferencja uczniowska,  Warsztaty specjalistyczne) i złożył dokumenty wymagane w projekcie, zobowiązany jest do złożenia jedynie dokumentu: Oświadczenia uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie.

Dalsze szczegóły organizacyjne wkrótce.

linia czerwona1

zakres wymagan

Zakres wymagań na poszczególnych etapach konkursu dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Zakres wymagań na poszczególnych etapach konkursu dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych i szczegółowych określonych w podstawach programowych z: matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz w przypadku przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne z: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki dla III etapu edukacyjnego (Rozp. MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami). Zakres wymagań na etapie powiatowym i wojewódzkim rozszerzony jest  dodatkowo o treści podane  w Załączniku nr 1A.

Zakres wymagań na poszczególnych etapach konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych i szczegółowych określonych w podstawach programowych w zakresie podstawowym i rozszerzonym z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii  oraz w przypadku przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne: z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, historii muzyki, historia sztuki, wiedzy o kulturze dla IV etapu edukacyjnego. Zakres wymagań na etapie powiatowym i wojewódzkim rozszerzony jest  dodatkowo o treści podane  w  Załączniku nr 1B.

linia czerwona1

 

Jak skutecznie przygotować ucznia do konkursu NAPIS

Dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów, pragnących zapewnić mu jak najlepszą drogę do sukcesu – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Organizator Pomorskiej Ligi Zadaniowej - przygotował cykl spotkań
Zapraszamy nauczycieli matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii do udziału w spotkaniach, które odbędą się w Gdańsku, Słupsku i Chojnicach.

*Fizyka: 29 listopada 2018 r.,  godz. 15:30-18:30, ODN Chojnice*Kompetencje społeczne: 29 listopada 2018 r.,  godz. 16:00-19:00, ODN Chojnice*Matematyka: 3 grudnia 2018 r., godz. 15:30-18:30, ODN Słupsk*Biologia: 13 grudnia 2018 r., godz. 15.30-18.30, ODN Słupsk*Informatyka: 7 grudnia 2018 r., godz. 15:30-18:30, ODN Słupsk*Chemia: 13 grudnia 2018 r., godz. 15.30-18.30, CEN Gdańsk

 WIĘCEJ INFORMACJI i formularze rejestracyjne - KLIKNIJ TUTAJ

linia czerwona1

info dyr naucz etap kwalifikacyjny

aktualizacja

PROTOKOŁY
Dyrektorzy szkół/ koordynatorzy zobowiązani są w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia I etapu kwalifikacyjnego (szkolnego) Pomorskiej Ligi Zadaniowej wypełnić protokoły zgodnie z instrukcją podaną w formularzu Przesłanie protokołów z etapu kwalifikacyjnego w Pomorskiej Lidze Zadaniowej "Zdolni z Pomorza" 2018/2019. Ostateczny termin wypełnienia protokołów w formie elektronicznej i odesłania pocztą do Organizatora mija w dniu 5.11.2018r. (poniedziałek). Każda ze szkół uczestniczącą w konkursie otrzymała dostęp drogą elektroniczną do formularza protokołów.

Wydrukowany i opieczętowany oryginał protokołu należy przesłać, w terminie 5 dni,  na adres Organizatora: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza (liczy się data stempla pocztowego).

linia czerwona123.10.2018 rusza PLZ 2018 2019

Eliminacje konkursowe Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” odbędą się w dniach 23 - 25.10.2018 r. We wtorek rywalizują uczniowie z matematyki (godz. 10:00-11:00) i biologii (godz. 11.15-12:15), w środę z fizyki (godz. 10:00-11:00)  i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne (godz. 11.15-12:15), a w czwartek z chemii (godz. 10:00-11:00) i informatyki (godz. 11.15-12:15). Wszystkim uczestnikom życzymy uzyskania doskonałych wyników. Trzymamy kciuki.

W konkursie rywalizować będzie ponad 10 000 uczestników ze szkół zlokalizowanych we wszystkich powiatach województwa pomorskiego. Dyrektorzy szkół/ koordynatorzy otrzymali już drogą elektroniczną zadania konkursowe.

Wszyscy uczniowie, którzy zgłosili się indywidualnie będą rozwiązywali zadania konkursowe w macierzystej szkole. Dziękujemy wszystkim szkołom, które wyraziły zgodę na organizację konkursu dla własnych uczniów zgłaszających się indywidualnie.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt drogą emaliową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 505 920 645.

linia czerwona1

UWAGA

W związku z problemami informatycznymi niektóre szkoły nie otrzymały linku umożliwiającego pobranie zadań w ramach konkursu Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza. W związku z tym, że pierwsze konkursy odbywają się już jutro - 23 października br. - to dziś przesłaliśmy drogą emailową zadania konkursowe wszystkim szkołom uczestniczącym w konkursie.
W załącznikach zamieściliśmy wszystkie zadania z dwóch poziomów. Prosimy koordynatorów, aby wybrać właściwy konkurs/konkursy i przygotować wydruk prac dla uczniów
W razie jakichkolwiek i pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 505 920 645. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

linia czerwona1

info dyr naucz etap kwalifikacyjny

 Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza

Rok szkolny 2018/2019

 

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z podanym harmonogramem. 

Czas wykonywania zadań na I etapie wynosi 60 minut.

23.10.2018, godz. 10:00-11:00 MATEMATYKA

23.10.2018, godz. 11.15-12:15 BIOLOGIA

24.10.2018, godz. 10:00-11:00  FIZYKA

24.10.2018, godz. 11.15-12:15 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

25.10.2018, godz. 10:00-11:00 CHEMIA

25.10.2018,  godz. 11.15-12:15 INFORMATYKA

 1. Dyrektor szkoły/koordynator zgłaszający uczniów do konkurs (na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy) otrzyma dostęp do pytań konkursowych do dnia 22.10.2018r.
 2. Dyrektor/koordynator zgłaszający uczniów do konkursu zobowiązany jest do:
 1. przygotowania wydruku zadań konkursowych dla uczniów (dopuszcza się wydruk 2 stron na jednej stronie, czarno - biały),
 2. przygotowania opieczętowanych kart papieru kancelaryjnego lub papieru ksero dla uczniów biorących udział w konkursach z matematyki i fizyki,
 3. poinformowaniu uczniów o przyniesieniu koniecznych materiałów dodatkowych na konkurs (szczegóły w tabelach 1 i 2 poniżej).
 1. Dyrektor szkoły/ koordynator (na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy) otrzyma dostęp do odpowiedzi konkursowych po zakończeniu eliminacji konkursowych z danego przedmiotu.
 2. Prace uczniów na I etapie PLZ sprawdza komisja, składająca się z nauczycieli danego przedmiotu i/lub przedmiotów pokrewnych, powołana przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej. 
  Prace uczniów należy zachować w dokumentacji szkoły do końca roku szkolnego.
 3. Przewodniczący komisji sporządzają protokół z przebiegu konkursu na etapie kwalifikacyjnym i zamieszczają w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty przeprowadzenia I etapu PLZ zgodnie z instrukcją podaną na stronie Organizatora www.odn.slupsk.pl oraz platformie Zdolni z Pomorza www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu
 4. Oryginał protokołu należy przesłać w terminie 5 dni na adres organizatora: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza.
 5. W protokole dyrektor/koordynator, zobowiązany jest do zamieszczenia wyników wszystkich uczniów, którzy uczestniczyli w każdym z konkursów.
 6. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt drogą emailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 505 920 645 z p. Anną Bućko

 

Tabela 1. Konkurs dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych

Przedmiot

Konieczne pomoce dodatkowe

Liczba stron w arkuszu konkursowym/

Liczba pytań

biologia

-

9 stron/9 zadań

chemia

układ okresowy pierwiastków, tablica rozpuszczalności wybranych wodorotlenków i soli, tablica szeregu napięciowego (elektrochemicznego) metali, kalkulator prosty

6 stron/15 zadań

fizyka

cyrkiel, linijka, kalkulator prosty.

3 strony/5 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

informatyka

kalkulator prosty

12 stron/12 zadań

kompetencje społeczne

-

10 stron/20 zadań

matematyka

cyrkiel, linijka, kalkulator prosty

2 strony/5 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

 

Tabela 2. Konkurs dla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych 

Przedmiot

Konieczne pomoce dodatkowe

Liczba stron w arkuszu konkursowym/

Liczba pytań

biologia

-

10 stron/10 zadań

chemia

układ okresowy pierwiastków, tablica rozpuszczalności wybranych wodorotlenków i soli, tablica szeregu napięciowego (elektrochemicznego) metali, kalkulator prosty

6 stron/16 zadań

fizyka

zestaw wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, cyrkiel, linijka, kalkulator prosty.

2 strony/5 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

informatyka

kalkulator prosty

15 stron/11 zadań

kompetencje społeczne

-

10 stron/20 zadań

matematyka

cyrkiel, linijka, kalkulator prosty, Wybrane wzory matematyczne 

2 strony/5 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

 
 

linia czerwona1Drodzy uczniowie rodzice

Dziękujemy za zgłoszenia indywidualne do konkursu Pomorskiej Ligi Zadaniowej. Do dnia 22.10.2018 r. uczniowie zostaną poinformowani drogą e-mailową bądź telefoniczną, w jakiej szkole będą brali udział w konkursie. Cześć osób została już poinformowana przez Organizatorów. Czynimy starania, aby konkurs odbył się w macierzystej szkole ucznia. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt drogą emailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 505 920 645. 
 
linia czerwona1

rekordowa liczba zgloszen

16 października zakończyliśmy rekrutację uczniów do Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” 2018/2019. Ponad 10 000 uczniów weźmie udział w zmaganiach konkursowych z: matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne. Bardzo dziękujemy za tak liczne zgłoszenia.

Najwięcej osób przystąpi do konkursu z matematyki – ponad 3000 uczniów. Pozostałe konkursy wzbudziły również żywe zainteresowanie uczestników. Eliminacje konkursowe odbędą się w dniach 23-25.10.2018r. Wszystkim uczestnikom życzymy uzyskania doskonałych wyników.

liczba uczniow zgloszonych do PLZ etap kwalifikacyjny

Lista szkół, które zgłosiły się do etapu kwalifukacyjnego KLIKNIJ TUTAJ

Lista UZUPEŁNIAJĄCA szkół, które zgłosiły się do Pmorkiej Ligi Zadaniowej KLIKNIJ TUTAJ

Szczegółowe informacje organizacyjne już wkrótce. 

linia czerwona1

 rusza PLZ 2018 2019

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele, 
już po raz trzeci zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej, która jest konkursem organizowanym w ramach projektu Zdolni z Pomorza i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne.

Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla:
*  uczniów gimnazjów oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych,
*    uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Już dziś złoś swoich uczniów do konkursu!

Termin zgłoszeń upływa 16 października 2018 r

Pomorska Liga Zadaniowa obejmuje przedmioty takie jak:

 • fizyka
 • informatyka
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • przedmioty rozwijające kompetencje społeczne*

  (Wsparciem w obszarze kompetencji społecznych objęci mogą zostać uczniowie, którzy wykazującą się uzdolnieniami w takich przedmiotach, jak np.: język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

Pomorska Liga Zadaniowa jest konkursem realizowanym w trzech etapach:

 • I etap kwalifikacyjny (szkolny) -  przeprowadzony pod nadzorem nauczycieli w szkołach/placówkach oświatowych,
 • II etap powiatowy  -  w formie elektronicznej, prace przygotowane przez uczestników w miejscu ich zamieszkania i przesłane zgodnie z instrukcją zamieszczoną na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) oraz na stronie internetowej Organizatora (www.odn.slupsk.pl).
 •  III etap wojewódzki -  przeprowadzony w miejscu i czasie, wyznaczonym przez organizatora PLZ.

Uczeń może startować w jednym lub kilku konkursach.

harmonogram wersja skrocona

a) zgłoszenie do udziału w konkursie

 

Do 16.10.2018

b) eliminacje I etapu kwalifikacyjnego

 

23.10.2018, godz. 10:00-11:00 MATEMATYKA

23.10.2018, godz. 11.15-12:15 BIOLOGIA

24.10.2018, godz. 10:00-11:00  FIZYKA

24.10.2018, godz. 11.15-12:15 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

25.10.2018, godz. 10:00-11:00 CHEMIA

25.10.2018,  godz. 11.15-12:15 INFORMATYKA

c) eliminacje II etapu powiatowego

 

od 28.01.2019 - 8.02.2019

d) eliminacje III etapu wojewódzkiego

 

23.03.2019 - biologia, chemia, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

30.03.2019 - matematyka, fizyka, informatyka

zgloszenie

Istnieją dwa sposoby zgłaszania uczestnictwa uczniów w Pomorskiej Lidze Zadaniowej "Zdolni z Pomorza" 2018/2019 (PLZ):

Pierwszy sposób: Uczestnictwo uczniów zgłasza szkoła/placówka oświatowa.

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora.

W zgłoszeniu należy podać:

 • dane teleadresowe szkoły,
 • dane dyrektora szkoły
 • dane koordynatora etapu kwalifikacyjnego (szkolnego),
 • liczbę uczniów uczestniczących w konkursie z poszczególnych przedmiotów 
  • fizyka - liczba uczniów...
  • informatyka - liczba uczniów...
  • matematyka - liczba uczniów...
  • biologia - liczba uczniów...
  • chemia - liczba uczniów...
  • przedmioty rozwijające kompetencje społeczne  - liczba uczniów...

 

Drugi sposób:  Uczeń może zgłosić się samodzielnie (uczeń zgłasza się samodzielnie w przypadku, gdy szkoła/placówka oświatowa nie bierze udziału w konkursie).

Organizator konkursu w porozumieniu ze szkołą oraz LCNK wyznacza miejsce przeprowadzenia konkursu.

Termin zgłoszeń upływa 16 października 2018 r

Zgłoszenia przekazane po terminie i dokonane w inny sposób niż elektroniczny NIE BĘDĄ brane pod uwagę.

Zgłoszenie do udziału w PLZ jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Pomorskiej Ligi Zadaniowej we wszystkich jego punktach.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

link do zgłoszenia:  KLIKNIJ TUTAJ

ulotka.gif

PDF Pobierz ULOTKĘ

regulamin

POZIOM KSZTAŁCENIA 

gimnazja oraz siódme i ósme
klasy szkół podstawowych

szkoły ponadgimnazjalne
pdf pobierz
Regulamin
pdf pobierz
Regulamin

  

harmonogram

POZIOM KSZTAŁCENIA 

gimnazja oraz siódme i ósme
klasy szkół podstawowych

szkoły ponadgimnazjalne
pdf pobierz
Harmonogram
pdf pobierz
Harmonogram


linia czerwona1
 
 

 

 

 

 

Etap Wojewódzki Pomorskiej Ligii Zadaniowej Zdolni z Pomorza odbędzie się w dwóch terminach: 23.03.2019 r. i 30.03.2019r. w Słupsku i Gdańsku.

W dniu 23.03.2019 r. (sobota) odbędą się eliminacje konkursowe z  następujących przedmiotów:

·         Biologia

·         Chemia

·         Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

W dniu 30.03.2019 r. (sobota) odbędą się eliminacje konkursowe z następujących przedmiotów:

·         Informatyka

·         Matematyka

·         Fizyka

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions