Kondycja zawodowa pomorskich nauczycieli - panel ekspertów

startup 594090 960 7205 września 2018 r. w godz. 13:00–15:00 w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku odbędzie się panel ekspertów stanowiący istotny element jakościowej części badania kondycji zawodowej pomorskich nauczycieli prowadzonego w pomorskich szkołach przez Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Urzędem Statystycznym w Gdańsku.
 
Transmisja online ww. wydarzenia dostępna będzie w serwisie internetowym  YouTube na profilu Pomorskie.eu, a zapis do odtworzenia w terminie późniejszym na stronie CEN: www.cen.gda.pl
 
Badanie to jest kontynuacją przeprowadzonych w roku 2017 badań, których wyniki zostały zaprezentowane na 5. posiedzeniu Pomorskiej Rady Oświatowej w dniu 20 października 2017 roku oraz podczas VI Forum Pomorskiej Edukacji w dniu 27 października 2017 roku. Podczas obu tych wydarzeń pojawiło się wiele głosów o konieczności kontynuacji, poszerzenia zakresu (głównie o udział rodziców i uczniów) oraz skali badania.
 
Pomorska Rada Oświatowa – główny inicjator kontynuacji badania – działa od 2014 roku i jest jak do tej pory jedyną tego typu radą w Polsce o zasięgu wojewódzkim. Celem jej powołania i funkcjonowania jest opiniowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej w regionie. Uspołecznienie procesu podejmowania kluczowych decyzji w obszarze edukacji jest elementem prowadzonego w naszym regionie dialogu edukacyjnego. Dialog ten i związany z nim rozwój współpracy różnych instytucji oraz środowisk oświatowych służą poprawie spójności edukacyjnej regionu, a tym samym przyczyniają się do podnoszenia jakości pomorskiej edukacji. W skład Pomorskiej Rady Oświatowej wchodzą m.in.: Przewodniczący i Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, przedstawiciele: Kuratorium Oświaty, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego, Związku Gmin Pomorskich, dyrektorów szkół i placówek oświatowych reprezentujących różne typy szkół, rady rodziców, rady młodzieżowej, środowisk akademickich, nauczycielskich związków zawodowych szczebla regionalnego, mediów, związków pracodawców, Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i samorządu gospodarczego oraz inne osoby ze znacznym dorobkiem w zakresie edukacji. Pracom Rady przewodniczy Marszałek Województwa Pomorskiego.
 
Dzięki zaangażowaniu zespołu badawczego wspieranego przez liczne grono pracowników takich instytucji jak: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Uniwersytet Gdański, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, a także dzięki życzliwej postawie gminnych i powiatowych władz samorządowych oraz dyrektorów szkół, udało się zrealizować badanie zgodnie z zakładaną próbą badawczą, co pozwala na wyciąganie wniosków o charakterze ogólnym, odnoszącym się nie tylko do objętych badaniem szkół, ale i do kondycji nauczycieli w całym województwie pomorskim. W zakresie badań ilościowych, wpłynęło 3 711 ankiet nauczycielskich, 12 816 ankiet uczniowskich oraz ponad 11 000 ankiet rodziców; w zakresie badań jakościowych przeprowadzono 5 wywiadów grupowych (uczniowie, nauczyciele) oraz 13 wywiadów indywidualnych (rodzice, nauczyciele).
 
W panelu ekspertów wezmą udział następujące osoby:
- dr hab. Michał Federowicz – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, moderator
 
oraz paneliści:
- Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej w latach 2007-2011
- prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska – Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
- prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński - Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego
- prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt – Minister Edukacji Narodowej w latach 2000-2001
 

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions