Poradnik: Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych

NASK standardy bezpieczeństwaPoradnik pt. „Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych” został przygotowany przez zespół ekspertów NASK oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Poradnik stanowi zbiór zasad, procedur, które mogą stanowić podstawę konkretnych działań zarówno z zakresu profilaktyki, jak i reagowania na zagrożenia w cyberprzestrzeni. 

Edukacja XXI wieku szybkim krokiem zmierza ku integracji tradycyjnego sposobu nauczania z nowymi technologiami. Nie ma wątpliwości co do potrzeby wykorzystywania internetu do celów edukacyjnych. Nauczyciele i pedagodzy coraz częściej sięgają po narzędzia oparte na nowych technologiach. Szczególną aktywność w cyberprzestrzeni wykazują najmłodsi użytkownicy - dla nich korzystanie z internetu to niemal norma.

Globalna sieć stwarza wiele nowych możliwości, jednak jej niewłaściwe wykorzystanie może nieść za sobą szereg zagrożeń. Zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni stało się obecnie ważnym elementem organizacji pracy każdej placówki oświatowej. Rolę szkoły, zadania dyrektora i nauczycieli w tym obszarze regulują przepisy prawa oświatowego, administracyjnego, cywilnego, karnego i pracy. Nie przedstawiają one jednak systemu reagowania w konkretnych sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, czy szczegółowych procedur postępowania. Jako jedno z priorytetowych zadań szkoły pojawia się zatem potrzeba przygotowania algorytmu interwencji w tym obszarze, uwzględniającego potrzeby i realia szkolne.

Cenną pomocą w realizacji tego zadania dla szkół może być opracowany na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji poradnik pt. „Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych”. Publikacja przygotowana została przez zespół ekspertów NASK oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Poradnik stanowi zbiór zasad, procedur, które mogą stanowić podstawę konkretnych działań zarówno z zakresu profilaktyki, jak i reagowania na zagrożenia w cyberprzestrzeni. Zaproponowane w standardzie modele prewencji i interwencji wypełniają lukę pomiędzy nauką i praktyką aktualnego funkcjonowania placówek, a ich implementacja pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa członków społeczności szkolnej, przede wszystkim dzieci i młodzieży, ale także kadry oświatowej i rodziców.

Publikacja do pobrania: https://akademia.nask.pl/baza-wiedzy/publikacje.html.

Na stronie znajduje się wiele ciekawych i potrzebnych publikacji, które poruszają różnorodne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w sieci, m.in.:

  • Bezpieczne wakacje w sieci. Pięć porad dla nastolatków.
  • Dzieci w świecie gier komputerowych - poradnik

  • Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych - Wydanie II

  • Media społecznościowe w szkole

  • Nastolatki wobec internetu

  • Plakat "Dekalog cyfrowego obywatela"

Wszystkie te publikacje można pobrać w pdf: https://akademia.nask.pl/baza-wiedzy/publikacje.html

Informacja ze strony: https://akademia.nask.pl/blog.html

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions