Działania MEN w ramach obchodów rocznicowych "Roku dla Niepodległej"

logoW ramach „Roku dla Niepodległej” Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje szereg inicjatyw edukacyjnych służących uczczeniu setnej rocznicy niepodległości Polski.
Najważniejsze z nich to:
  • wieloletni program rządowy „Niepodległa” – w ramach programu MEN przekaże szkołom, placówkom, szkolnym punktom konsultacyjnym 6,9 mln zł w latach 2017-2021 na realizację zadań związanych z edukacją patriotyczną; środki mogą być przeznaczane na: materiały edukacyjne, wycieczki, wystawy, konkursy, gry, przygotowanie aplikacji mobilnej;
  • Program Niepodległa 1918-2018 – MEN razem ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje program, w ramach którego będą przyznawane tytuły „Szkoła Niepodległej”;
  • wystawa na dziedzińcu „Ojcowie Niepodległości” – ekspozycja, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie, prezentuje liderów walki o niepodległość i budowniczych polskiej państwowości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego;
  • gov.pl/niepodlegla – zakładka na stronie internetowej MEN poświęcona obchodom rocznicowym –  będziemy na niej udostępniać i na bieżąco aktualizować działania ministerstwa oraz jednostek podległych, w tym również kuratoriów oświaty; wszystkie informacje dotyczące przedsięwzięć resortu znajdą się również na profilach w mediach społecznościowych
  • dekoracja gmachu MEN – w ramach obchodów rocznicowych gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej został udekorowany biało-czerwonymi barwami oraz szyldem „100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI. OŚWIATA”; dekoracja nawiązuje zarówno do odzyskania przez Polskę niepodległości, jak i setnej rocznicy powołania Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego;
  • kalendarz edukacyjny IPN i MEN „Niepodległość 1918-2018” – kalendarz został przekazany do liceów ogólnokształcących oraz techników w całej Polsce z intencją, aby przez cały rok 2018 szkoły zrealizowały inicjatywy inspirowane treścią kalendarza na dany miesiąc; publikacja jest podsumowaniem konkursu „Młoda grafika polska dla Niepodległej” – zwycięskie plakaty młodych artystów zostały zestawione z ułożonymi problemowo zagadnieniami historycznymi i uzupełnione o fotografie archiwalne oraz opisy poszczególnych wydarzeń.

WIĘCEJ INFORMACJI NA: https://men.gov.pl/niepodlegla

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.