ZzP

Gala Zdolnych z Pomorza

Gratulujemy!

18 czerwca 2018 r. odbyła się uroczysta Gala „Zdolnych z Pomorza” w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Salę wypełniła liczna grupa dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli lokalnych samorządów, uczelni wyższych. W takcie Gali obecny był Marszalek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Jednym z punktów programu Gali „Zdolnych z Pomorza” było podsumowanie konkursu przedstawione przez koordynatora Pomorskiej Ligi Zadaniowej dr Annę Kreft oraz wręczenie nagród laureatom oraz finalistom. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Gali za liczne przybycie, a szczególnie naszym laureatom i finalistom.

Nagrody laureatom oraz finalistom (osobom wyróżnionym) wręczyli: dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku Bożena Żuk,  dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Adam Krawiec oraz prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Arnold Kłonczyński.

Szczególne podziękowania podczas Gali Finałowej zostały przekazane dyrektorowi VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku Romualdowi Cichockiemu i dyrektorowi Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku Iwonie Wojtkiewicz za wsparcie przy organizacji etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej.

Podczas Gali zostały również przekazane nauczycielom listy gratulacyjne Marszałka Województwa Pomorskiego. Zgodnie z regulaminem Pomorskiej Ligi Zdaniowej nauczyciele uczniów, którzy w etapie wojewódzkim konkursu zajęli miejsca od 1. do 10., otrzymali w/w listy gratulacyjne.

Nauczycielom, których uczniowie wzięli udział w etapie wojewódzkim przekazane zostaną drogą pocztową listy gratulacyjne dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Organizatora PLZ. Również drogą pocztową zostaną przekazane dyplomy finalistom, którzy nie byli obecni na Gali Finałowej.

Jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy laureatom i finalistom osiągnięcia wysokiego wyniku w etapie wojewódzkim.

Wszystkich zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej w roku szkolnym 2018/2019.

sp gim

Laureaci i finaliści (osoby wyróżnione) Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” -  w konkursie  dla uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018 

 

ponadgimLaureaci i finaliści (osoby wyróżnione) Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” - w konkursie  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018 

 

20180618 143057Podsumowanie Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” przez koordynatora konkursu – dr Annę Kreft z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

linia czerwona1

Zapraszamy laureatów i finalistów Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza  na uroczystą Galę Finałową, która odbędzie się 18 czerwca 2018 r.  w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Na uroczystość zapraszamy również nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu, którzy dotarli do etapu wojewódzkiego, a także rodziców laureatów i finalistów oraz wszystkich zainteresowanych.

Zgodnie z regulaminem PLZ nauczyciele uczniów, którzy w III etapie konkursu zajęli miejsca od 1. do 10. uzyskując co najmniej 30 % punktów, otrzymają listy gratulacyjne Marszałka Województwa Pomorskiego. Pozostali nauczyciele, których uczniowie wzięli udział w III etapie wojewódzkim otrzymają listy gratulacyjne dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Organizatora PLZ.

Kiedy: 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
Gdzie: Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku (80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1)

Poniżej publikujemy program Gali

Program Gali Zdolnych z Pomorza

Termin: 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
Miejsce: Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku (80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1)

10.30

Przybycie uczestników

11.00 – 11.10

Powitanie uczestników – Krzysztof Trawicki, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

11.10 – 11.15

Wystąpienie przedstawiciela firmy LOTOS S.A.

11.15 – 11.20

film prezentujący ucznia – Dawid Pieper, LCNK Wejherowo

11.20 – 11.40

Lokalne formy wsparcia

 • wystąpienie LCNK Chojnice
 • prezentacja pokazująca wybrane formy wsparcia

11.40 – 11.55

Akademickie formy wsparcia

 • film przedstawiający działania realizowane przez uczelnię – PJATK
 • prezentacja projektu Zdolni z Pomorza-PJATK
 • prezentacja projektu Zdolni z Pomorza-AM

11.55 – 12.10

Kursy e-learningowe – wręczenie certyfikatów

12.10 – 12.15

Regionalne formy wsparcia – Piotr Bojko

12.15 – 12.25

Pokaz projektów – I

12.25 – 12.30

film prezentujący ucznia – Anna Dąbrowska, LCNK Słupsk

12.30 – 12.35

Konferencja uczniowska, spotkanie autorskie, DKF

 • projekcja filmu przygotowanego przez pomorskie.eu

12.35 – 13.00

przerwa z poczęstunkiem (w trakcie dostępne stoiska: LCNK, projekty konkursowe, koła naukowe współpracujących uczelni itd.)

13.00 – 13.10

Rozmowa ucznia z mistrzem – dr hab. inż. Krzysztof Lentka, prof. PG (mentor) i uczeń (Grzegorz Orlicki – absolwent projektu, student PG)

13.10 – 13.20

Wystąpienie Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka

13.20 – 13.30

Pokaz projektów – II

13.30 – 13.50

Gala laureatów w Konkursie Projektów – wręczenie nagród/dyplomów

13.50 – 14.10

Porozmawiajmy o „Zdolnych z Pomorza” – rozmowa o doświadczeniach w projekcie, w której wezmą udział uczniowie uzdolnieni – bohaterowie filmów oraz nauczyciel, psycholog, wykładowca, absolwent

14.10 – 14.20

Projekt Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2017/2018 (projekt w liczbach) – Adam Krawiec

14.20 – 14.45

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza

 • wystąpienie i prezentacja przedstawiciela ODN Słupsk - Anna Kreft
 • wręczenie nagród/dyplomów

14.45 – 14.50

Obozy naukowe

 • projekcja filmu przygotowanego przez pomorskie.eu

14.50 – 15.00

Uroczyste zakończenie

 • losowanie i wręczenie nagród w konkursie dla uczestników gali
 • zaproszenie na scenę prelegentów
 • podziękowania
 • zdjęcie grupowe

Program może ulec zmianie.

 

linia czerwona1
 
 
 
lista finalistow laureatow etapu wojewodzkiego
 
Przedstawiamy listy laureatów i finalistów etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. 

 
 
Klasy VII szkoły podstawowej i gimnazja    Szkoły ponadgimnazjalne
BIOLOGIA SP i G - plik pdf   BIOLOGIA PONADGIM - plik pdf
INFORMATYKA SP i G - plik pdf   INFORMATYKA PONADGIM - plik pdf
FIZYKA SP i G - plik pdf   FIZYKA PONADGIM - plik pdf
MATEMATYKA SP i G - plik pdf   MATEMATYKA PONADGIM - plik pdf
KOMPETENCJE SPOŁECZNE SP i G - plik pdf   KOMPETENCJE SPOŁECZNE PONADGIM - plik pdf
CHEMIA SP i G - plki pdf   CHEMIA PONADGIM - plik pdf
 
 linia czerwona1
wyniki III etapu wojewodzkiego
Przedstawiamy wyniki III etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z PomorzaWszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za tak liczny udział.
 
Klasy VII szkoły podstawowej i gimnazja 
 
BIOLOGIA - korekta  plik pdf

CHEMIA plik pdf

FIZYKA plik pdf

MATEMATYKA - korekta plik pdf

INFORMATYKA plik pdf

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - korekta  plik pdf

Szkoły ponadgimnazjalne

BIOLOGIA - korekta plik pdf

CHEMIA plik pdf

FIZYKA plik pdf

MATEMATYKA plik pdf

INFORMATYKA plik pdf

KOMPETENCJE SPOŁECZNE plik pdf

linia czerwona1

  
Listę laureatów i finalistów etapu wojewódzkiego podamy wkrótce.

Z Regulaminu Pomorskiej Ligi Zadaniowej:

§ 8. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

3. Uczniowie, którzy uzyskali w etapie wojewódzkim konkursu najwyższą liczbę punktów (3 najwyższe wyniki punktowe), otrzymują tytuł Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza, z zastrzeżeniem ust. 7. Uczniowie, którzy uzyskali kolejne lokaty (7 kolejnych najwyższych wyników punktowych) otrzymują tytuł Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza, z zastrzeżeniem ust. 7. Warunkiem przyznania tytułu Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza jest uzyskanie co najmniej 50 % punktów, a tytułu Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza uzyskanie co najmniej 30 % punktów.

7. W przypadku, gdy w etapie wojewódzkim więcej niż jedna osoba uzyska taką samą liczbę punktów z jednego z przedmiotów, o miejscu oraz przyznaniu nagrody w etapie wojewódzkim decyduje suma punktów z etapu powiatowego i wojewódzkiego. 

 

linia czerwona1

lista finalistow laureatow etapu powiatowego
 
Gratulujemy laureatom i finalistom etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.
Część dyplomów przekazana została osobom wyróżnionym podczas etapu wojewódzkiego. Pozostałe dyplomy zostaną przesłane pocztą na adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik.
Przedstawiamy wyniki etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza
 
Klasy VII szkoły podstawowej i gimnazja 

BIOLOGIA  plik pdf

CHEMIA plik pdf

FIZYKA plik pdf

MATEMATYKA plik pdf

INFORMATYKA plik pdf

KOMPETENCJE SPOŁECZNE plik pdf

Szkoły ponadgimnazjalne

BIOLOGIA  plik pdf

CHEMIA plik pdf

FIZYKA plik pdf

MATEMATYKA plik pdf

INFORMATYKA plik pdf

KOMPETENCJE SPOŁECZNE plik pdf

  
linia czerwona1
 
etap wojewodzki 7 kwietnia 2018
 
30421624 1762529677178130 341158635 nW sobotę – 7 kwietnia br. – odbył się trzeci – ostatni – etap wojewódzki. W Gdańsku (VIII Liceum Ogólnokształcące) i Słupsku (Zespół Szkół Agrotechnicznych) do wykonania zadań konkursowych przystąpiło 313 uczniów reprezentujących szkoły z terenu wszystkich powiatów województwa pomorskiego – 104 spośród nich uczy się w szkołach ponadgimnazjalnych, a 209 w gimnazjach lub VII klasie szkoły podstawowej.
Etap wojewódzki wyłoni Laureatów, którzy otrzymają nagrody z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego podczas uroczystej gali zaplanowanej na 18 czerwca 2018 r. oraz uzyskają możliwość zakwalifikowania do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza w trybie „otwartych drzwi”.
 
Pomorska Liga Zadaniowa stanowi jedno z działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego pn. Zdolni z Pomorza. Jest to wspólna inicjatywa Samorządu Województwa Pomorskiego, powiatów i siedmiu pomorskich uczelni, które połączyły swoje siły, aby wybitne jednostki (laureaci olimpiad i konkursów międzynarodowych, ogólnokrajowych i regionalnych) mogły wykorzystać swój potencjał. Uczniowie z pomorskich szkół mogą podnosić swoje kompetencje społeczne, poszerzać pasje i zainteresowania w dziedzinie matematyki, fizyki, informatyki, biologii czy chemii. Wartość projektu wynosi ok. 27,2 mln zł, w tym dofinansowanie – z EFS w ramach RPO WP – ok. 24,6 mln zł.
Pomorska Liga Zadaniowa 2017/2018 odbywa się już po raz ósmy. Od dwóch lat konkurs organizuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Przez sześć pierwszych lat ligę zadaniową koordynowało Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
W bieżącym roku w etapie szkolnym wzięło udział ponad 5 tys. uczniów (w konkursie dla klas VII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów uczestniczyło 3.576 osób, natomiast w lidze zadaniowej dla szkół ponadgimnazjalnych z zadaniami zmagało się 1.609 uczestników).
 
 
 
 
 
linia czerwona1
  

III etap organizacja

Etap Wojewódzki Pomorskiej Ligii Zadaniowej Zdolni z Pomorz odbędzie się 7 kwietnia 2018 r. (sobota).

Zarówno w Słupsku, jak i w Gdańsku poszczególne konkursy odbędą się zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem.
Publikujemy również listy  korygująco-uzupełniające uczestników PLZ, dostępne TUTAJ

SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE

Przedmioty: Informatyka, Biologia

1000-1130

Przedmioty: Matematyka, Kompetencje społeczne

1145-1315

Przedmioty: Fizyka, Chemia

1330-1500

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Przedmioty: Matematyka, Fizyka

1000-1130

Przedmiot: Informatyka, Biologia, Kompetencje społeczne

1145-1315

Przedmiot: Chemia

1330-1500

 

Konkurs odbędzie się w następujących lokalizacjach:

SŁUPSK

GDAŃSK

Zespół Szkół Agrotechnicznych

im. Władysława Reymonta

ul. Szczecińska 36

76-200 Słupsk

VIII Liceum Ogólnokształcące

im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Kartuska 128

80-136 Gdańsk

 • Uczestnicy Pomorskiej Ligi Zadaniowej powinni kierować się do odpowiednich miejscowości zgodnie z listą uczniów zakwalifikowanych do Etapu Wojewódzkiego zamieszczoną na stronie www.odn.slupsk.plodn.slupsk.pl oraz zdolnizpomorza.pomorskie.eu 

  Przy nazwisku w nawiasie podano miasto, w którym odbędzie się etap wojewódzki.

 • Każdy z uczestników Etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligii Zadaniowej Zdolni z Pomorz podczas pisania konkursu przedmiotowego może mieć ze sobą 0,5 l wody niegazowanej.

 • Podczas pisania konkursu z matematyki uczeń zobowiązany jest posiadać: linijkę i cyrkiel.

 • Podczas pisania konkursu z fizyki uczeń zobowiązany jest posiadać:

szkoły podstawowe i gimnazjalne: linijkę i cyrkiel, kalkulator prosty

szkoły ponadgimnazjalne: kalkulator prosty

 • Podczas pisania konkursu z chemii uczeń zobowiązany jest posiadać:

szkoły podstawowe i gimnazjalne: linijkę, kalkulator prosty

szkoły ponadgimnazjalne: kalkulator prosty

 • Podczas III etapu Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza uczniowie są zobowiązani przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (np. legitymację szkolną).
  Brak dokumentu albo okazanie niewłaściwego lub nieczytelnego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem ucznia do udziału w III etapie Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

 • Uczestnikom Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza, którzy zostali zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego z kilku przedmiotów zostanie umożliwiony udział we wszystkich konkursach.

 • Osoby, które nie dopełniły formalności związanych z przesłaniem dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza na adres Organizatora: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza  NIE ZOSTANĄ dopuszczone do udziału w etapie wojewódzkim.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

linia czerwona1

Etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza odbędzie się w Słupsku i Gdańsku 7 kwietnia 2018 r.  (sobota) w następujących lokalizacjach:

SŁUPSK: Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta, ul. Szczecińska 36, 76-200 Słupsk

GDAŃSK: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Kartuska 128, 80-136 Gdańsk

Zarówno w Słupsku jak i w Gdańsku poszczególne konkursy odbędą się zgodnie z  harmonogramem, który zostanie podany 28 marca 2018 r. (środa)

 linia czerwona1

wyniki II etapu powiatowego

Przedstawiamy wyniki etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z PomorzaWszystkim uczestnikom gratulujemy udziału, szczególnie tym uczniom, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. Dziękujemy za tak liczny udział.

PLZ liczba uczestnikow zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego szkoły podst gim

PLZ liczba uczestnikow zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego szkoły ponadgimnazjalne

Etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza odbędzie się w Słupsku i Gdańsku w dniu 7 kwietnia 2018 r. w następujących lokalizacjach:

Zespół Szkół Agrotechnicznych

im. Władysława Reymonta

ul. Szczecińska 36

76-200 Słupsk

VIII Liceum Ogólnokształcące

im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Kartuska 128

80-136 Gdańsk

Osoby zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza zobowiązane są do uczestnictwa w etapie wojewódzkim w lokalizacjach podanych w tabeli wynikowej.

Ewentualną zmianę lokalizacji udziału w zmaganiach konkursowych należy uzgodnić bezpośrednio z Organizatorem do dnia 28.03.2018 r. wysyłając informację na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dodatkowe zadania

Każdy uczestnik etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza może uzyskać dodatkowo 15 punktów za przygotowanie własnego zadania dodatkowegoPunkty te będą doliczane do wyniku testu z etapu wojewódzkiego.

Zachęcamy do podjęcia tego wyzwania - próby przygotowania własnego zadania wraz z rozwiązaniem.
Uczestnicy konkursu mogą zapoznać się z treścią zadania dodatkowego z poszczególnych przedmiotów, które zamieszczamy poniżej:
 
Klasy VII szkoły podstawowej i gimnazja 

BIOLOGIA  plik pdf

CHEMIA plik pdf

FIZYKA plik pdf

MATEMATYKA plik pdf

INFORMATYKA plik pdf

KOMPETENCJE SPOŁECZNE plik pdf

Szkoły ponadgimnazjalne

BIOLOGIA  plik pdf

CHEMIA plik pdf

FIZYKA plik pdf

MATEMATYKA plik pdf

INFORMATYKA plik pdf

KOMPETENCJE SPOŁECZNE plik pdf

Osoby, które podjmą trud wykonania zadania dodatkowego, zobowiązane są do zamieszczenia tegoż zadania na portalu Zdolni z Pomorza do dnia 7 kwietnia 2018 r.  W tym celu należy zalogować się na platformie Zdolni z Pomorza  i zapisać się do konkursu KLIKNIJ TUTAJ

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

linia czerwona1

List osob zakwa do III etapu wojewodzkiego

Klasy VII szkoły podstawowej i gimnazja

BIOLOGIA  plik pdf

CHEMIA plik pdf

FIZYKA plik pdf

MATEMATYKA plik pdf

INFORMATYKA plik pdf

KOMPETENCJE SPOŁECZNE plik pdf

Szkoły ponadgimnazjalne

BIOLOGIA  plik pdf

CHEMIA plik pdf

FIZYKA plik pdf

MATEMATYKA plik pdf

INFORMATYKA plik pdf

KOMPETENCJE SPOŁECZNE plik pdf

 

linia czerwona1Uczestnicy II etapu powiatowego PLZ

Trwa sprawdzanie prac II etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej. Poniżej zamieszczamy listy osób uczestniczących w zmaganiach konkursowych etapu powiatowego. Prace tych osób zostały przekazane ekspertom do sprawdzania. Wyniki II etapu zostaną podane 22 marca 2018 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klasy VII szkoły podstawowej i gimnazja

BIOLOGIA  plik pdf

CHEMIA plik pdf

FIZYKA plik pdf

MATEMATYKA plik pdf

INFORMATYKA plik pdf

KOMPETENCJE SPOŁECZNE plik pdf

Szkoły ponadgimnazjalne

BIOLOGIA  plik pdf

CHEMIA plik pdf

FIZYKA plik pdf

MATEMATYKA plik pdf

INFORMATYKA plik pdf

KOMPETENCJE SPOŁECZNE plik pdf

 

linia czerwona1

zakonczone eliminacje etapu powiatowego

Zakończyliśmy eliminacje powiatowe Pomorskiej Ligi Zadaniowej. Bardzo dziękujemy za wszystkie przesłane prace. Wyniki zostaną podane 22 marca 2018 r.

Jednocześnie przepraszamy wszystkich uczestników II etapu konkursu za problemy techniczne związane z funkcjonowaniem platformy Zdolni z Pomorza w dniach 18 i 19 lutego 2018 r., czyli w ostatnich dwóch dniach zamieszczania rozwiązań zadań etapu powiatowego.

Wszystkie prace przesłane poprzez: platformę Zdolni z Pomorza, utworzony w poniedziałek (19 lutego) specjalny link do zamieszczania rozwiązanych zadań oraz bezpośrednio na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a także e-mail głównego koordynatora konkursu, zostaną ocenione przez ekspertów.

Wszystkie pytania związane z PLZ prosimy kierować na e-mail Organizatora PLZ (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

linia czerwona1

eliminacje etapu powiatowego

Zgodnie z harmonogramem, uczniowie zakwalifikowani do II etapu powiatowego Pomorskiej Ligii Zadaniowej Zdolni z Pomorza  zobowiązani są do zamieszczania rozwiązań zdań konkursowych do 19 lutego 2017 r. na portalu Zdolni z Pomorza  (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu)

UWAGA:   
Do 31.01.2018 r. zostaje przedłużony termin indywidualnego zalogowania się na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) i zapisania do II etapu (powiatowego) konkursu Pomorskiej Ligi Zadaniowej

Inf szczegol dla uczestnikow II etapu powiatowego
 1. Uczestnik II etapu PLZ zobowiązany jest przesłać podpisaną dokumentację wymaganą w projekcie Zdolni z Pomorza po uprzednim wydrukowaniu jej z portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza, do 30.01.2018 r.

WAŻNE

Wymagana dokumentacja obejmuje: Deklarację uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu  (?) po zakończeniu udziału w projekcie.

Aby pobrać dokumenty kliknij tutaj

 

 1. Niezłożenie dokumentacji, w wyznaczonym terminie uniemożliwia uczestnikowi dalszy udział w konkursie.
 1. Uczestnik PLZ, który jest objęty innymi formami wsparcia (tj. Dyskusyjny Klub Filmowy, Spotkanie autorskie, Obóz naukowy,  Konkurs projektów, Konferencja uczniowska,  Warsztaty specjalistyczne) w programie Zdolni z Pomorza i złożył dokumenty wymagane w projekcie, zobowiązany jest do złożenia jedynie dokumentu: Oświadczenia uczestnika projektu (...) po zakończeniu udziału w projekcie.
 1. Organizator PLZ zamieści zadania II etapu na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eudo 5.02.2018 r.

   

 2. Uczestnik zobowiązany jest do indywidualnego zalogowania się na portalu i zapisania do udziału w konkursie Pomorska Liga Zadaniowa do 25.01.2018 r.
 1. Na II etapie zestaw konkursowy z każdego z przedmiotów składa się z pięciu zadań. Przesłane zadania uczeń wykonuje samodzielnie w wolnym czasie. Przynajmniej jedno z zadań będzie miało charakter praktyczny.
 1. Uczestnik II etapu PLZ zobowiązany jest przesłać wykonane zadania poprzez portal Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) do dnia 19.02.2018 r. Prace nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
linia czerwona1
 
wyniki I etapu
Znamy już wyniki I etapu kwalifikacyjnego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. W zmaganiach konkursowych wzięła udział rekordowa liczba uczniów  -  5185 osób. Z klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów była to grupa 3576 uczniów, natomiast ze szkół ponadgimnazjalnych 1609. 

Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostało ponad 1074 uczniów, odpowiednio 729 osób ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz 345 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

Bardzo dziękujemy za tak liczny udział w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrektorów i Nauczycieli zaangażowanych w organizację poszczególnych konkursów oraz sprawdzanie prac uczniów.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału, szczególnie tym Uczniom, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu.

PLZ liczba uczestnikow

 

PLZ liczba osob zakwali do II etap

 List osob zakwa do II etapu powiatowego

Klasy VII szkoły podstawowej i gimnazja

BIOLOGIA  plik pdf

CHEMIA plik pdf

FIZYKA plik pdf

MATEMATYKA plik pdf

INFORMATYKA plik pdf

KOMPETENCJE SPOŁECZNE plik pdf

 

Szkoły ponadgimnazjalne

BIOLOGIA  plik pdf

CHEMIA plik pdf

FIZYKA plik pdf

MATEMATYKA plik pdf

INFORMATYKA plik pdf

KOMPETENCJE SPOŁECZNE plik pdf

 
 
 
 
info dyr naucz etap kwalifikacyjny
 

UWAGA: W związku z faktem, że w konkursie z chemii dla VII klas szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych zadanie nr 16 wykracza poza podstawę programową, zadanie te zostaje anulowane. Suma punktów do uzyskania w konkursie z chemii wynosi 26.
_________________________

W dniu 11.12.2017 do osób, które zgłosiły uczniów do konkursu przesłane zostały e-maile z informacją o sposobie dostępu - oddzielnie do odpowiedzi konkursowych oraz protokołów.

Jeżeli nie otrzymaliście Państwo takiego e-maila, prosimy o pilny kontakt z Organizatorem - tel. 59 842 29 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

Odpowiedzi do zadań konkursowych, jak również możliwość uzupełniania protokołów uruchamiane są sukcesywnie.

Odpowiedzi i protokoły (online) w zakresie matematyki i biologii są już dostępne.

Uwaga: Odpowiedzi  i protokoły (online) w zakresie fizyki i kompetencji społecznych będą dostępne w dniu konkursu (12 grudnia 2017) po godz. 13:00. Proszę otworzyć formularz ponownie tego dnia po godz. 13.00, aby pobrać odpowiedzi.

Uwaga: Odpowiedzi  i protokoły (online) w zakresie chemii i informatyki będą dostępne w dniu konkursu (13 grudnia 2017) po godz. 13:00. Proszę otworzyć formularz ponownie tego dnia po godz. 13.00, aby pobrać odpowiedzi.

Wprowadzane dane w protokołach - oddzielnie dla poszczególnych konkursów - obejmują:

 • liczbę osób, które wzięły udział w konkursie,
 • imiona i nazwiska uczniów,
 • liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych uczniów.

Protokoły - po uzupełnieniu i przesłaniu online - należy wydrukować
Wydrukowany i opieczętowany oryginał protokołu  należy przesłać, w terminie 5 dni, na adres Organizatora: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza (liczy się data stempla pocztowego).

linia czerwona1

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z podanym harmonogramem. 

  Czas wykonywania zadań na I etapie wynosi 60 minut.

 • 11.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00 MATEMATYKA
 • 11.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 BIOLOGIA
 • 12.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00 FIZYKA
 • 12.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE
 • 13.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00 CHEMIA
 • 13.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 INFORMATYKA
 1. Dyrektor/nauczyciel zgłaszający uczniów do konkursu ? nauczyciel koordynator (na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy) otrzyma dostęp w dniu 8.12.2017 r. do pytań konkursowych.

 2. Dyrektor/nauczyciel zgłaszający uczniów do konkursu - koordynator zobowiązany jest do:

  a) przygotowania wydruku zadań konkursowych dla uczniów,

  b) przygotowania opieczętowanych kart papieru kancelaryjnego lub papieru ksero dla uczniów biorących udział w konkursach z matematyki i fizyki,

  c) poinformowaniu uczniów o przyniesieniu koniecznych materiałów dodatkowych na konkurs (szczegóły w tabelach 1 i 2 poniżej).

 3. Dyrektor/nauczyciel zgłaszający uczniów do konkursu ? nauczyciel koordynator (na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy) otrzyma dostęp do odpowiedzi konkursowych po zakończeniu eliminacji konkursowych z danego przedmiotu.

 4. Prace uczniów na I etapie PLZ sprawdza komisja, składająca się z nauczycieli danego przedmiotu i/lub przedmiotów pokrewnych, powołana przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej. 
  Prace uczniów należy zachować w dokumentacji szkoły do końca roku szkolnego.

 5. Przewodniczący komisji sporządzają protokół z przebiegu konkursu na etapie kwalifikacyjnym i zamieszczają w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty przeprowadzenia I etapu PLZ na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu). 
  Oryginał protokołu należy przesłać w terminie 5 dni na adres organizatora: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza.

 6. W protokole dyrektor/nauczyciel zgłaszający uczniów do konkursu - koordynator, zobowiązany jest do zamieszczenia wyników wszystkich uczniów, którzy uczestniczyli w każdym z konkursów.

 7. Do udziału w II etapie PLZ  z  każdego z przedmiotów zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali minimum 70% punktów w etapie kwalifikacyjnym.

 8. W przypadku, gdy uczniowie uzyskają poniżej 70% punktów w danej szkole, zakwalifikowany do kolejnego etapu jest jeden uczeń z tej szkoły, który uzyskał minimum 30% punktów.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników zakwalifikowanych do II etapu.

Tabela 1. Konkurs dla uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych

Przedmiot

Konieczne pomoce dodatkowe

Liczba stron w arkuszu konkursowym/

Liczba pytań

biologia

-

8 stron/10 zadań

chemia

układ okresowy pierwiastków,

tablica rozpuszczalności wybranych wodorotlenków i soli

6 stron/16 zadań

fizyka

zestaw wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (opcjonalnie),

cyrkiel,

linijka,

kalkulator prosty.

2 strony/8 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

informatyka

kalkulator prosty

8 stron/11 zadań

kompetencje społeczne

-

10 stron/23 zadania

matematyka

cyrkiel,

linijka 

2 strony/5 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

Tabela 2. Konkurs dla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych 

Przedmiot

Konieczne pomoce dodatkowe

Liczba stron w arkuszu konkursowym/

Liczba pytań

biologia

-

9 stron/10 zadań

chemia

układ okresowy pierwiastków,

tablica rozpuszczalności wybranych wodorotlenków i soli

tablica szeregu napięciowego (elektrochemicznego) metali

kalkulator prosty

6 stron/16 zadań

fizyka

zestaw wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (opcjonalnie),

cyrkiel,

linijka,

kalkulator prosty.

2 strony/5 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

informatyka

kalkulator prosty

8 stron/11 zadań

kompetencje społeczne

-

12 stron/24 zadania

matematyka

cyrkiel,

linijka,

kalkulator prosty,

Wybrane wzory matematyczne 

2 strony/5 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

 

 harmonogram wersja skrocona

a) zgłoszenie do udziału w konkursie   ? do 5 grudnia 2017 r.
b) eliminacje I etapu kwalifikacyjnego  

11.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00 MATEMATYKA

11.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 BIOLOGIA

12.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00  FIZYKA

12.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

13.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00 CHEMIA

13.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 INFORMATYKA

c) eliminacje II etapu powiatowego   ? od 5 do 19 lutego 2017 r.
d) eliminacje III etapu wojewódzkiego   ?  7 kwietnia 2018 r.

linia czerwona1

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,

już po raz drugi zapraszamy do udziału

 w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza jest konkursem organizowanym w ramach projektu Zdolni z Pomorza.

Konkurs przeznaczony jest dla:

 • uczniów gimnazjów oraz siódmych klas szkół podstawowych,
 • uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pomorska Liga Zadaniowa obejmuje przedmioty takie jak:

 • fizyka
 • informatyka
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • przedmioty rozwjające kompetencje społeczne*

  (Wsparciem w obszarze kompetencji społecznych objęci mogą zostać uczniowie, którzy wykazującą się uzdolnieniami w takich przedmiotach, jak np.: język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

Pomorska Liga Zadaniowa jest konkursem realizowanym w trzech etapach:

 1. I etap podstawowy ? przeprowadzony pod nadzorem nauczycieli w szkołach/placówkach oświatowych,
 2. II etap powiatowy ? w formie elektronicznej, prace przygotowane przez uczestników w miejscu ich zamieszkania i przesłane poprzez portal ?Zdolni z Pomorza? (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu)
 3. III etap wojewódzki ? przeprowadzony w miejscu i czasie, wyznaczonym przez organizatora PLZ.

Uczeń może startować w jednym lub kilku konkursach.

HARMONOGRAM POMORSKIEJ LIGII ZADANIOWEJ (wersja skrócona):

a) zgłoszenie do udziału w konkursie   ? do 5 grudnia 2017 r.
b) eliminacje I etapu kwalifikacyjnego  

11.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00 MATEMATYKA

11.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 BIOLOGIA

12.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00  FIZYKA

12.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

13.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00 CHEMIA

13.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 INFORMATYKA

c) eliminacje II etapu powiatowego   ? od 5 do 19 lutego 2017 r.
d) eliminacje III etapu wojewódzkiego   ?  7 kwietnia 2018 r.

 

zgloszenie

 

Istnieją dwa sposoby zgłaszania uczestnictwa uczniów w Pomorskiej Lidze Zadaniowej "Zdolni z Pomorza" 2017/2018 (PLZ):

1. Uczestnictwo uczniów zgłasza szkoła/placówka oświatowa.

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora. W zgłoszeniu należy podać dane teleadresowe szkoły, dane dyrektora szkoły i wskazać liczbę uczniów uczestniczących w konkursie z poszczególnych pzredmiotów (biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne).

2. Uczeń może zgłosić się samodzielnie (uczeń zgłasza się samodzielnie w przypadku, gdy szkoła/placówka oświatowa nie bierze udziału w konkursie).

Organizator konkursu w porozumieniu ze szkołą oraz LCNK wyznacza miejsce przeprowadzenia konkursu.

Termin zgłoszeń upływa 5 grudnia 2017 r.
Zgłoszenia przekazane po terminie i dokonane w inny sposób niż elektroniczny nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenie do udziału w PLZ jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Pomorskiej Ligi Zadaniowej we wszystkich jego punktach.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

UWAGA WAŻNE: W wypadku braku zgłoszeń liczby uczniów z danego przedmiotu/poziomu, należy wpisać w to miejsce wartość 0 (zero) w formularzu zgłoszeniowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KLIKNIJ TUTAJ

 

 

ulotka.gif

PDF Pobierz ULOTKĘ

 

regulamin

POZIOM KSZTAŁCENIA 

gimnazja oraz siódme klasy
szkół podstawowych

szkoły ponadgimnazjalne
pdf pobierz
Regulamin
pdf pobierz
Regulamin

  


harmonogram

 

POZIOM KSZTAŁCENIA 

gimnazja oraz siódme klasy
szkół podstawowych

szkoły ponadgimnazjalne
pdf pobierz
Załącznik nr 1 do Regulaminu
pdf pobierz
Załącznik nr 1 do Regulaminu


wymagania

Zakres wymagań  w etapie kwalifikacyjnym (szkolnym) zgodny jest z podstawami programowymi dla poszczególnych przedmiotów (szczegóły - Regulamin).

Zakres wymagań w etapie powiatowym i wojewódzkim rozszerzony jest  o dodatkowe treści (szczegóły: Załącznik nr 2 do Regulaminu).

POZIOM KSZTAŁCENIA 

gimnazja oraz siódme klasy
szkół podstawowych

szkoły ponadgimnazjalne
pdf pobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu
pdf pobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

 

 

 

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions