Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

Minister Edukacji Narodowej, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) w zw. z art. 307 ustawy z dania 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) ustaliła podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018: 

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Więcej informacji

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions