Staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach programu Erasmus+

W ramach programu Erasmus+, Akcja 1 ?Mobilność edukacyjna? nauczyciele, dyrektorzy szkół zawodowych oraz doradcy zawodowi i metodyczni mogą skorzystać z wyjazdów (projekty mobilności) w celach edukacyjnych i szkoleniowych.
Czas trwania wyjazdu szkoleniowego: od 2 dni do 2 miesięcy
Wymóg formalny: trzeba pozyskać minimum 1 partnera zagranicznego (partner przyjmujący lub pośredniczący).

W ramach programu Erasmus+, Akcja 1 ?Mobilność edukacyjna? nauczyciele, dyrektorzy szkół zawodowych oraz doradcy zawodowi i metodyczni mogą skorzystać z wyjazdów (projekty mobilności) w celach edukacyjnych i szkoleniowych, które mają następująca formę:

 • staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach, firmach, zakładach pracy, instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego;
 • zajęcia obserwacyjne (tzw. podpatrywanie pracy) typu job shadowing w zagranicznych instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • udział w kursach metodycznych, językowych i specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych. Szkoła we własnym zakresie wyszukuje dostępne kursy z katalogu kursów.

Czas trwania wyjazdu szkoleniowego: od 2 dni do 2 miesięcy.

Wymóg formalny: trzeba pozyskać minimum 1 partnera zagranicznego (partner przyjmujący lub pośredniczący).

Co zrobić, aby uzyskać dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie na taki wyjazd, zainteresowana instytucja powinna:

 • zidentyfikować tematykę projektu w oparciu o analizę potrzeb rozwojowych placówki, kadry, otoczenia społecznego, rozwoju regionu;
 • znaleźć partnera zagranicznego właściwego do realizacji projektu o wybranej tematyce edukacyjnej (doświadczenie partnera, potencjał kadrowy, znajomość wybranej tematyki, zasoby edukacyjne, innowacyjne metody działania);
 • opracować i uzgodnić w porozumieniu z partnerem ramowy program pobytu edukacyjnego kadry w oparciu o potrzeby uczestników;
 • przygotować i złożyć do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wniosek na konkurs projektów, który jest organizowany raz w roku (najbliższy termin to początek lutego 2018 roku). Wniosek może złożyć organizacja samodzielnie lub konsorcjum złożone z kilku organizacji z danego regionu;
 • współpracować z organem prowadzącym w celu uzyskania zgody na złożenie wniosku 
  i uzyskanie pełnomocnictwa.

Proponowane zakresy tematyczne wyjazdów kadry to m.in.:

 • poznanie nowych metod nauczania zawodu,
 • współpraca z pracodawcami oraz otoczeniem społecznym i biznesowym,
 • kształcenie dualne oraz uczenie się w miejscu pracy (work-based learning),
 • systemy finansowania kształcenia zawodowego,
 • nadzór pedagogiczny,
 • doradztwo i poradnictwo edukacyjno-zawodowe,
 • zastosowanie nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym,
 • systemy egzaminów praktycznych,
 • nauczanie języków obcych do celów specjalistycznych (metody, narzędzia, programy).

Jakie środki finansowe przyznaje program Erasmus+ dla kadry kształcenia zawodowego?

Dofinansowanie wyjazdu obejmuje koszty związane z podróżą, koszty pobytu, wyżywienia, zakwaterowania, przejazdów lokalnych w formie stawek ryczałtowych, opłata za kurs/szkolenie uczestnika oraz zarządzanie projektem i działania przygotowawcze.

 

Informacja ze strony: 
http://new.ore.edu.pl

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions